Akreditované výcviky

Požadavky akreditačního řádu České asociace koučů splnili a některý z akreditačních stupňů získali:

I. stupeň - Akreditovaný vzdělávací program koučů

 • QED GROUP a.s. - vzdělávací program pro kouče prvního stupně ACP. Certifikát VP001442011, popis výcviku, platnost akreditace do 14. 4. 2018
 • ČNP - Dobrodružství bezpečného experimentu - výcviku koučů prvního stupně ACP. Certifikát VP002662011, popis výcviku, platnost akreditace do 26. 6. 2018
 • FBE Praha, s.r.o - Výcvik v koučování - 1. stupeň ACP- Koučování s jednotlivcem. Certifikát VP0031092012, popis výcviku, platnost akreditace do 10. 9. 2019
 • Institut pro Gestalt koučink - Výcvik v koučování - 1. stupeň ACP. Certifikát VP0011552013, popis výcviku, platnost akreditace do 15. 5. 2020
 • Systemický institut, s.r.o. - Výcvik v koučování - 1. stupeň ACP. Certifikát VP0021552013, popis výcviku, platnost akreditace do 29.9.2021
 • Magdalena Vokáčová - Koučink jako umění - 1. stupeň ACP. Certifikát 2017/04, popis výcviku, platnost akreditace do 27. listopadu 2024

II. stupeň - Akreditovaný vzdělávací program profesionálních koučů

 • zatím nebyl udělen

III. stupeň - Akreditovaný vzdělávací program koučů supervizorů

 • zatím nebyl udělen

 

Akreditační řád stanoví následující pravidla:

2.2. Název a stručná charakteristika kvalifikačních stupňů vzdělávacích programů

 • 2.2.1. První stupeň - Akreditovaný vzdělávací program koučů (dále jen ACP). Tento stupeň ověřuje, že program má takový odborný obsah, vzdělávací formu a metodickou úroveň, které garantují jeho schopnost připravovat kouče pro kvalifikační stupeň AC.
 • 2.1.2. Druhý stupeň - Akreditovaný vzdělávací program profesionálních koučů (dále jen APCP). Tento stupeň ověřuje, že program má takový odborný obsah, vzdělávací formu a metodickou úroveň, které garantují jeho schopnost připravovat kouče pro kvalifikační stupeň APC.
 • 2.1.3. Třetí stupeň - Akreditovaný vzdělávací program koučů supervizorů (dále jen ACSP). Tento stupeň ověřuje, že program má takový odborný obsah, vzdělávací formu a metodickou úroveň, které garantují jeho schopnost připravovat kouče pro kvalifikační stupeň ACS.

2.3. Platnost a obnovení kvalifikačních stupňů koučů a vzdělávacích programů

 • 2.3.2. Všechny kvalifikační stupně vzdělávacích programů jsou platné po dobu sedmi let ode dne udělení. Po splnění požadavků podle čl. 4.2. Obnovení kvalifikačního stupně vzdělávacího programu, lze zažádat o obnovení kvalifikačního stupně.