Šestero doporučení

1) Vybírejte konkrétní osobnosti, ne pouze firmy

Jako je každý člověk unikátní individualitou, tak i osobnost a kvalita kouče může být rozličná u firem renomovaných i méně známých.


2) Zohledněte reference

 • Lidi (jméno koučovaných a kontakty na ně)
 • Firmy (z jakých firem jsou koučovaní)
 • Pozice (na jakých pozicích působí koučovaní dotyčného kouče)

Osobní zkušenost je vždy nejcennější - dobře vypadající profil kouče nemusí být odrazem reálných výsledků profesionálního působení.


3) Ceny koučů

 • cca 1 000 - 3 000 Kč - zřejmě se jedná o cenu za tréninkové koučování u budoucích koučů procházejících odborným výcvikem, v jiném případě podezřelá cena a pravděpodobně nejde o profesionální koučování
 • cca 3 000 - 6 000 Kč - cena běžného profesionálního kouče
 • nad 6 000 Kč - velmi zkušený, špičkový kouč
 • ceny za koučování vyšších manažerských pozic: zpravidla od 4 000 Kč

 

Vysoká/nízká cena není jediným kritériem, které poukazuje na kvalitu poskytované služby. Posuzujte ji raději v kontextu všech ostatních souvislostí (zkušenost, kvalifikace, doporučení atd.). Cena se může lišit i u jednoho kouče dle celkového objemu kontraktu.


4) Kvalifikace

Zajímejte se o:

 • Akreditace - ČAKO, ICF, nebo jiné mezinárodně uznávané
 • Počet odkoučovaných hodin - ideálně více než 150 hodin business koučování
 • Absolvované výcviky - základní úroveň > 65 hodin, zkušení > 200 hodin
 • Profesionální koučovací praxe - ideálně několik let

 

 5) „Ochutnávka" koučování

Je užitečné požadovat úvodní hodinu nebo pilotní koučovací sezení bezplatně či se slevou a  nezávazně. Osobní zkušenost se zážitkem je cennější než jakékoliv marketingové materiály či obchodní schůzky.

 

6) Zadavatel / objednavatel koučování


Pokud jednáte za firmu, tak opravdu kvalitní dodávku služby koučování podpoříte i dobrou znalostí oblasti koučování na straně objednavatele / zadavatele, který optimálně:

 • umí minimálně rozlišit Koučování, Mentorink, Poradenství, Trénink a Terapii
 • absovoval alespoň úvodní trénink v koučování

 

Mnoho zdaru ve výběru koučů a opravdovou spokojenost vám přeje vaše ČAKO!