Vladimír J. Dvořák

 Základní údaje

  • Narozen roku 1967 v Prachaticích.
  • Ženatý a otec pěti dětí vlastních, dvou osvojených a dvou vyženěných.
  • Literatura, výtvarné umění a hudba jsou od dětství mým způsobem vyjadřování pocitů ze světa okolo mě a ve mně.
  • Hodnoty, které jsou pro mne důležité, vyjadřují slova jako čestnost, pravdivost, důvěra a respekt.
 

 Doplňující informace

Statut

  • Člen ČAKO
  • Odborný člen ČAKO
  • člen Prezidia

Akreditace ČAKO

  • úroveň: Akreditovaný profesionální seniorní kouč (ASC)
  • platí do: 08.03.2025
 

 Vzdělání a kvalifikace

2011 - 2012

Systemická supervize (certifikát, 220 hodin, ISZ-Management centrum, ČR)

2010 - 2010

Consultancy Coaching (certifikát, 55 hodin, Grid International Inc., USA)

2008 - 2009

Systemické skupinové koučování (certifikát, 115 hodin, Expertní skupina Callisto, ČR)

2003 - 2005

Team Development (certifikát, 120 hodin, Grid International Inc., USA)

2003 - 2004

Systemické individuální koučování (certifikát, 104 hodin, Newton Solutions, ČR)

1999 - 2004

Individual Development (certifikát, 120 hodin, Grid International Inc., USA)

1995 - 1998

Management a PR (certifikované specializační studium, různé instituce, Německo)

1986 - 1993

Filosofie, teologie a historie (magisterské a doktorandské studium, Karlova universita Praha a Humboldt Universität Berlin)

 

 Koučovská praxe

Více než 3 000 koučovacích hodin, cca 110 klientů v koučování, cca 120 klientů ve výcvicích koučů, 18 let poradenství a synergogické facilitace, cca 60 firemních změnových projektů.

 

 Profesní zkušenosti

2015 -

Nezávislý kouč a facilitátor

2014 - 2015

SynerCube s.r.o. - konzultant, facilitátor a kouč

2012 - 2013

Consultants for Change s.r.o. - konzultant, facilitátor a kouč

1999 - 2011

Grid International CZ s.r.o. - spoluzakladatel společnosti a její výkonný ředitel, konzultant, facilitátor a kouč

1998 - 1999

Graddo a.s - zákaznický manažer divize kabelových svazků SMART a následně manažer prodeje reklamních služeb dceřiné společnosti Pragokoncert a.s.

1994 - 1998

Humboldt Universität Berlin - předseda Personální rady, personální řízení 1300 zaměstnanců

1993 - 1994

Humboldt Universität Berlin - vedoucí oddělení universitní knihovny

Profesní zkušenosti celkově

Vedle své koučovací a poradenské praxe působím jako člen správní rady Nadačního fondu GRID a jsem dlouholetým členem Německé Komenského společnosti. Několik let jsem byl také členem výkonného výboru v Business Leaders Forum. 

 

 Můj přístup ke koučování

Po letech v roli manažera v Německu a pak v Čechách si dnes užívám možnost být průvodcem manažerů v roli kouče a stát tak trochu „mimo hřiště“, s nadhledem sledovat, co se na něm děje a dopomáhat k tomuto nadhledu i svým klientům. V centru mého zájmu stojí hledání vlastních zdrojů klienta, jsem expertem na jejich „vytěžování“. Věřím ve správnost přístupu „solution focused“, tedy zaměřeného na řešení. Soustřeďuji se více na možnosti řešení těžkostí než na analýzu jejich příčin. Přináším metodiku, kterou koučovaný plní svým obsahem. V omezeném čase tak dochází k nalezení do té doby neviděných možností překonání překážek, se kterými se koučovaný potýká. Moderní vědecké poznatky z oblasti biologie, psychologie a neurologie mi dávají sílu zacházet s jednotlivci i sociálními systémy s respektem k jejich složitosti.

Koučování pro mne představuje způsob, jak pomáhat lidem ve firmách budovat vynikající pracovní vztahy, které vedou k výjimečným výkonům. Své koučování chápu jako netradiční způsob práce s jednotlivci či skupinami lidí v odpovědných nebo rozhodujících funkcích. Jde o kontinuální proces, který může být zaměřen jak na rozvoj specifických dovedností, řešení osobních problémů ovlivňujících pracovní výkon nebo vyplývajících z pracovní zátěže (rovnováha mezi privátním životem a kariérou), tak i na přípravu konkrétních rozhodnutí, např. při plánování organizačních změn nebo plnění zadaných cílů. Individuální koučování může výborně posloužit i jako příprava na postup ve firemní hierarchii.

Při práci se skupinou umožňuje koučování rychlé dosahování změn, působí na zlepšování vztahů na pracovišti, posiluje motivaci a angažovanost. Tím vším přispívá ke zvyšování efektivity firmy. Při pohledu na život každé organizace hledám širší souvislosti, ptám se po smyslu, toho co se v nich děje a kladu otázky, které nabízí nové úhly pohledu. Ve světě podnikání jsme strávil velkou část života a baví mě odhalovat nevyužité zdroje jednotlivců i celých firem, které jim umožňují růst do vyšší úrovně výkonu. To nejde bez systémového pohledu na věc, proto tolik věřím systemickému přístupu a teorii konstruktivismu.    

 

 Reference

Arcadis CZ

Argo Group

Berner

Bosch

Brematech

BT (Toyota material handling)

B:tech

C.O.T. media

CK Fischer

Česká pojišťovna

ČEZ

Česlog

Daikin

D.A.S. pojišťovna právní ochrany

Family Frost

Fans

Globus

Global Systems

Hager Elektro

Hibernia

Honeywell

Johns Manville

Kaufland

Kotva OD

LCS International

Mafra

Mahle Behr

McDonald´s

Mondi Packaging

Moravia IT

OBI

Omnicare Clinical Research

Omnitron

Preciosa

Raiffeisen Bank

Quick-mix

Sanofi Aventis

SIG Combibloc

SmurfitKappa

Spinoco

Spolana

Škoda Steel

UnicreditBank

Unient Communications

Telefonica O2

Tenneco (Monroe Group)

THIMM Obaly

TG Tisk

T-Mobile

VELUX