Radomíra Gilarová

 Základní údaje

PhDr. Radomíra Gilarová, Ph.D. - Individuální a týmové koučování, supervize, rozvoj interních koučů

MOTTO: „Ideály jsou jako hvězdy, které osvětlují noc. Není možné se jich dotknout. Ale pokud se jimi necháme vést, stejně jako kapitáni na moři, dosáhneme svého cíle.“ Carl Schurz

Pomáhám klientům, aby dokázali využít své „ideály“ (vizi a hodnoty) pro dosažení svých cílů. Působím v Ostravě a Praze. Koučuji tam, kde jsou mí klienti. Pracuji česky a anglicky.

 

 Doplňující informace

Statut

 • Člen ČAKO
 • Odborný člen ČAKO
 • člen Prezidia

Akreditace ČAKO

 • úroveň: Akreditovaný profesionální kouč (APC)
 • platí do: 20.04.2022

Člen pracovních skupin

 • Klub interních koučů
 

 Vzdělání a kvalifikace

2014 - 2015

Supervizní výcvik pro koučovací praxi, ČAKO

2012 - 2013

NVC výcvik, nadstavba pro zkušené kouče, ČNP Consulting

2011 -

Akreditovaný výcvik koučů, ČNP Consulting

2009 -

Trénink v metodě GROW, Nestlé Maďarsko

2008 - 2009

Výcvik v manažerském koučování, systemický přístup, Delta Training

1998 - 2003

Doktorské studium sociální a pracovní psychologie, FF UK, Praha (PhDr. a Ph.D.)

1990 - 1995

Anglický jazyk a literatura, FF UP, Olomouc (Bc.)

1988 - 1994

Jednooborová psychologie, FF UP, Olomouc (Mgr.)

 

 Koučovská praxe

Od roku 2009 celkem +1000 hodin

Koučuji klienty z různého pracovního prostředí v ziskovém i neziskovém sektoru. Zaměřuji se na plné využití potenciálu lidí a týmů v rámci zvyšování výkonu, osobního rozvoje a slaďování pracovního a osobního života.

Pomáhám také s rozvojem koučovací kultury v progresivně uvažujících organizacích a podporuji rozvoj interních koučů. Hledám vazby mezi top výkonem v businessu, pozitivními manažerskými postupy, HR nástroji a naplňování základních hodnot a potřeb.

 

 Profesní zkušenosti

2004 -

Koučka a lektorka (OSVČ)

Dále působím jako certifikovaná poradkyně a auditorka mezinárodního standardu Investors in People (www.investorsinpeople.com)

1995 - 2004

PricewaterhouseCoopers v Praze a Ostravě, oddělení Poradenství pro lidské zdroje

konzultantka, manažerka a senior manažerka (řízení projektů a vedení týmu HR konzultantů).

Profesní zkušenosti celkově

Koučování a rozvoj 

Personální a psychologické poradenství

 

 Můj přístup ke koučování

V koučování primárně ctím vztah a využívám Rogersovský, na klienta zaměřený přístup a zejména zásady NVC (non-violent communication). Pomáhám lidem nalézat vizi a energii ukrytou v jejich potřebách a hodnotách. Podporuji je v dobrém souladu mezi konáním a bytím. Opírám se o principy Solution – Focused přístupu, který staví na orientaci na řešení a postupných krocích k žádoucímu cílovému stavu. Koučování je pro mě vnímavý, tvůrčí a užitečný rozhovor. Každý klient, jeho téma, cíl i cesta jsou jedinečné. Je mi ctí být průvodcem lidí, kteří chtějí něco změnit a ví, že je potřeba začít u sebe.

Jak pracuji?

 • Profesionální přístup na základě respektu, otevřenosti, důvěry a spolehlivosti
 • Harmonické zaměření na výsledky i opravdové lidské prožívání
 • Humor všude tam, kde se hodí
 • Víra, že i malý krůček může přinést velkou změnu
 • Posilování bytí v souladu s celkem
 

 Reference

Nestlé ČR, Nestlé Slovensko, ČSOB, Mölnlycke Health Care, Volkswagen Financial Services, Tivall, Veolia Energy (Dalkia), Centrum pro rodinu a sociální péči, Bunkr, individuální klienti.