Stavovská rada

Členové stavovské rady před fůzí s EMCC

 

Činnost stavovské rady:

Stavovská rada je odborným orgánem asociace, který řídí tedy její činnost v záležitostech, které se týkají odbornosti oboru koučování, kvalifikace koučů a spolupráce s odbornými partnery.

Pečuje o odbornost koučování:

 • bdí nad vysokou kvalitou odbornosti všech akcí, které Asociace pořádá
 • propaguje odbornost a kvalitní koučovací práci
 • sleduje světové trendy v oblasti vývoje koučování
 • zajišťuje informovanost českého trhu v této oblasti
 • v případě potřeby jedná o odborných otázkách nebo spolupráci v oblasti odbornosti s ostatními koučovskými i nekoučovskými organizacemi

Zodpovídá za proces akreditací:

 • průběžně aktualizuje Akreditační řád  tak, aby byl akreditační proces kvalitní ve všech ohledech
 • tvoří příslušné prováděcí postupy a pravidla
 • stanovuje práva, povinnosti a kompetence odborných posuzovatelů
 • vyhlašuje data konání akreditací koučů i výcviků
 • rozhoduje o předložených žádostech o akreditace
 • volí posuzovatele a bdí nad kvalitou jejich práce
 • navrhuje Prezidiu ceny akreditací a odměny posuzovatelům

 Bdí nad dodržováním etiky v koučování:

 • průběžně aktualizuje Etický kodex Asociace
 • v případě potřeby zakládá Etickou komisi a volí její členy
 • řeší etické otázky a související nastalé problémy

 Přijímá odborné členy do asociace:

 • schvaluje žádosti o odborné členství
 • stanovuje, podle jakých kritérií budou za odborné členy přijímáni lidé, kteří jsou akreditováni v jiné organizaci 

Zápisy ze zasedání stavovské rady:

2018          

2017          

2016

 2015

 2014

2013

2012

2011

2010

2009

Zápis ze stavovské rady dne 3