Stavovská rada

Členové stavovské rady:

Termíny setkání stavovské rady v roce 2017:

27. února od 17.30 do 19.00 hod., 27. března od 15.30 do 17.00 hod., 2. května od 15.00 do 16.30 hod., 5. června od 15.00 do 16.30 hod. Adresu poskytneme na vyžádání.

Pokud se chystáte přijít, prosím informujte nás předem. Vyhrazeno vám bude 30 minut. Děkujeme.

Činnost stavovské rady:

Stavovská rada je odborným orgánem asociace, který řídí tedy její činnost v záležitostech, které se týkají odbornosti oboru koučování, kvalifikace koučů a spolupráce s odbornými partnery.

Pečuje o odbornost koučování:

 • bdí nad vysokou kvalitou odbornosti všech akcí, které Asociace pořádá
 • propaguje odbornost a kvalitní koučovací práci
 • sleduje světové trendy v oblasti vývoje koučování
 • zajišťuje informovanost českého trhu v této oblasti
 • v případě potřeby jedná o odborných otázkách nebo spolupráci v oblasti odbornosti s ostatními koučovskými i nekoučovskými organizacemi

Zodpovídá za proces akreditací:

 • průběžně aktualizuje Akreditační řád  tak, aby byl akreditační proces kvalitní ve všech ohledech
 • tvoří příslušné prováděcí postupy a pravidla
 • stanovuje práva, povinnosti a kompetence odborných posuzovatelů
 • vyhlašuje data konání akreditací koučů i výcviků
 • rozhoduje o předložených žádostech o akreditace
 • volí posuzovatele a bdí nad kvalitou jejich práce
 • navrhuje Prezidiu ceny akreditací a odměny posuzovatelům

 Bdí nad dodržováním etiky v koučování:

 • průběžně aktualizuje Etický kodex Asociace
 • v případě potřeby zakládá Etickou komisi a volí její členy
 • řeší etické otázky a související nastalé problémy

 Přijímá odborné členy do asociace:

 • schvaluje žádosti o odborné členství
 • stanovuje, podle jakých kritérií budou za odborné členy přijímáni lidé, kteří jsou akreditováni v jiné organizaci 

Zápisy ze zasedání stavovské rady:

2017          

2016

 2015

 2014

2013

2012

2011

2010

2009

Zápis ze stavovské rady dne 3