Pracovní skupiny

Na Valné hromadě v lednu 2014 bylo ustanoveno 9 pracovních skupin. Smyslem jejich vzniku je mj. usnadnit zapojení většího počtu členů do dění v asociaci a umožnit tak rozsáhlejší naplňování vize ČAKO. Neváhejte se zapojit.

Prosíme, Váš výběr pracovních skupin sdělte na adrese info@cako.cz, nebo kontaktujte přímo garanta dané skupiny.  

Koordinátor pracovních skupin:

Pavel Wieser - pavel.wieser@cako.cz

Přehled pracovních skupin:

Odborný růst

Smysl: přispět k odbornému růstu koučů působících v ČR.

Cíle: zajišťovat zejména pro členy, ale i nečleny ČAKO, nabídku odborných seminářů a workshopů pro kouče ve vysoké kvalitě.

Prostředky: každý rok uspořádat cca 4 - 6 workshopů z různých oblastí užitečných pro kouče. Členům ČAKO nabízíme i nadále velmi výhodné ceny (v porovnání s tržními).

Garant: Klára Dudková, e-mail: klarapd@gmail.comprofil kouče

Členové:

Supervize

Náplní práce skupiny je především pořádání supervizních setkání pro juniorní a seniorní kouče. Smyslem supervizních setkání je zvyšování odborné kompetence koučů formou práce s kazuistikami v supervizní skupině pod vedením zkušeného akreditovaného kouče. Cílem setkání je umožnit externím i interním koučům (ale také manažerům, kteří vedou své podřízené koučujícím způsobem) setkávat se ve skupině stejně zaměřených kolegů a v bezpečném prostředí sdílet své zkušenosti a diskutovat o nich se supervizorem i kolegy.

Garant: Magda Vašáková Loumová, e-mail: magda.loumova@email.czprofil kouče

Členové:

Marketing a profesionální prodej koučování

Smysl: formou „non-sales selling"přispívat k tomu, aby se koučování dostávalo co nejvíce do povědomí v oblasti vzdělávání, rozvoji jednotlivců a týmů v ČR.

Cíle: chceme se přičinit o to, aby ČAKO byla vnímána také jako kreativní skupina profesionálních praktiků a teoretiků, napomáhajících rozvoji dovedností, přístupu a chování profesionálního prodeje koučování, a to pro:
a) členy a zájemce o členství v ČAKO, EMCC, ICF a dalších asociací z oblasti koučování,
b) praktikující dodavatele koučování,
c) uživatele koučování,
d) širokou veřejnost.

Prostředky: Využití marketingových a prodejních zkušeností členů skupiny a dalších profesionálů. Spolupráce s ostatními pracovními skupinami ČAKO, propojení našich přístupů v této oblasti. Pořádání workshopů a seminářů s praktickými návody a tréninky. Nabízení koučování v této oblasti.

Skupina spravuje profily ČAKO na sociálních sítích a přispívá k propagaci seminářů, workshopů apod., které Asociace pořádá.

Garant: Tim Šlapák, e-mail: tim.slapak@mass.czprofil kouče

Členové:

Studentský koučovací klub

Smysl: pěstovat a podporovat u studentů od počátku jejich zájmu o koučování „zdravý" přístup a postoj k této metodě osobního rozvoje, jako stavovská organizace přispět k jejich správnému nasměrování v oblastech, kdy přijdou s koučováním do tyku (jako koučové, manažeři, personalisté, nebo příjemci...)

Cíle: poskytnout odbornou podporu studentům s vážným zájmem o koučování (ve výcviku, na příbuzných studijních oborech), využít styčné plochy možné spolupráce studentů s ČAKO

Prostředky: skrze existující studentské kluby zaměřené na koučování kultivovat metodu koučování jako takového, a to formou společných diskusních setkání s členy ČAKO nebo zprostředkováním setkání s odborníky z oboru. Zapojení studentů do určitých činností ČAKO

Garant: Ivana Fabianova, e-mail: fabianoi@seznam.czprofil kouče

Členové:

Firemní dobrovolnictví

Smysl: v rámci společenské odpovědnosti poskytnout odborné služby koučů neziskovým nevládním organizacím (NNO) a potřebným jednotlivcům

Cíle: propojit poptávku NNO s nabídkou kompetencí koučů tak, aby se výhledově stal systém darování koučovacích kompetncí součástí standardu členů ČAKO. Zároveň dát příležitost začínajícím koučům (s řádným výcvikem) získat praxi.

Prostředky: na základě sběru potřeb NNO a nabídek koučů zprostředkovat propojení a následný feedback na poskytnutí služby, navrhnoutefektivní a transparentní systém propojování, 1x za půl roku revidovat organizační a procesní pravidla a přínosy tohoto systému.

Garant: Magdalena Černá, e-mail: magda.cerna@volny.czprofil kouče

Klub interních koučů

Klub interních koučů 2014 [ 443.82kB]

Klub interních koučů při ČAKO [ 457.29kB]

Garant: Milan Klindera, e-mail: milan.klindera@rb.czprofil kouče

Členové:

Klub personalistů

Smysl: Chceme jako nezávislá, nezisková, odborná organizace zvýšit povědomí personalistů o koučování jako o rozvojové metodě a nástroji.

Cíle: Za pomoci nezávislých odborníků prezentovat oblasti nasazení koučinku a podpořit jeho efektivní využívání v praxi firem, zlepšit orientaci personalistů, manažerů, interních koučů v nabídce koučování na trhu a podpořit je ve správné volbě.

Garant: Monika Kohoutková, e-mail: monika.kohoutkova@spinvest.czprofil kouče

Mezinárodní spolupráce

Tato pracovní skupina se zabývá mezinárodní spoluprací s ostatními koučovskými asociacemi. Zaměřuje se zejména na organizace podobného typu, tedy samostatné místní (národní, regionální) asociace, které nejsou pobočkami nadnárodních organizací. Záměrem je díky této spolupráci získat stejné výhody, jaké mají nadnárodní asociace, při zachování výhod samostatnosti. Dlouhodobým záměrem je vzájemné uznávání udělovaných akreditací. Vzájemná znalost také v praxi slouží k doporučování akreditovaných koučů v různých zemích.

Garant: Peter Lauritzen, e-mail: peter@petelau.czprofil kouče

Členové: