Odborné členství v asociaci

Odborným členem se může stát individuální člen podle odst. 3 písm. (a) ve stanovách asociace, který je

  • aktivní v oblasti koučování v míře určené stavovskou radou,

  • je kvalifikovaný kouč podle akreditačního řádu ČAKO či jiných organizací, akceptovaných stavovskou radou,

  • s jejímž odborným členstvím souhlasí stavovská rada asociace.

Odborný člen má kromě práv uvedených ve stanovách asociace odst. 4 písm. (a) a (b) právo volit a být volen do stavovské rady asociace.

 

Seznam odborných členů

Benák Rostislav

Charvát Ondřej

Dvořák Ladislav

Dvořák Vladimír

Gilarová Radomíra

Grosamová Naďa

Lauritzenová Klára

Holeyšovský Jan

Klindera Milan

Krása Ondřej

Vašáková Loumová Magda

Pondělíková Iva

Reissfelder Annette

Šlapák Tim