Členství v asociaci

ČAKO jako profesní organizace koučů nabízí členství různým cílovým skupinám - funguje jako partner koučů, koučovaných i všech profesí zaměřených na rozvoj, vedení a vzdělávání lidí.

ČAKO je odborným i etickým garantem koučování a zároveň místem sdílení a výměny znalostí, dovedností a zkušeností koučů i zájemců o koučování.

ČAKO má vliv na kvalitu, profesionalitu a image koučování v ČR i v Evropě, na jeho propagaci a legislativní podporu.

 

Proč se stát členem ČAKO?

Jste zkušeným praktikujícím koučem?

STAŇTE SE SOUČÁSTÍ ČAKO, VÝZNAMNÉ NÁRODNÍ INSTITUCE A ZÍSKEJTE MOŽNOST:

 • zapojit se do kultivace koučování v ČR
 • osobně přispět k rozvoji a směřování ČAKO
 • podílet se na činnosti ČAKO (např. na přípravě workshopů a jiných rozvojových aktivit pro kouče i odběratele koučování, odborní členové se mohou zapojit do tvorby systémů akreditací koučů)
 • volit členy orgánů ČAKO a být do nich volen, a tak osobně ovlivnit fungování asociace
 • sdílet své zkušenosti s kolegy a významnými osobnostmi z prostředí koučů
 • být v kontaktu s kouči, kteří sledují světové trendy v rozvoji koučování a v seberozvoji
 • konfrontovat a tříbit vlastní zkušenosti a dovednosti v diskuzích a workshopech s ostatními zkušenými kolegy a vzájemně se inspirovat sdílením poznatků
 • jako odborný člen být podporou a inspirací pro méně zkušené kouče nebo zájemce o koučování

 

Jste začínajícím koučem nebo se o koučování zajímáte jako odběratel?

STAŇTE SE ČLENEM ČAKO jako ODBORNÉ INSTITUCE A ZÍSKEJTE:

=> zdarma PŘÍSTUP K INFORMACÍM, které vám pomohou:

 • rozšířit si znalosti a poznatky z oboru koučování
 • zorientovat se na trhu koučovacích služeb
 • při výběru kvalitního kouče
 • být informován o novinkách ze světa koučování i o veškeré činnosti ČAKO

 

=> MOŽNOST ÚČASTNIT SE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ:

 • WORKSHOPŮ na zajímavá a aktuální témata pod vedením českých i zahraničních speakerů a koučů
 • SUPERVIZÍ nad vašimi kazuistikami, případy a dilematy pod vedením akreditovaných supervizorů
 • KLUBOVÝCH SETKÁNÍ pro interní kouče, personalisty a další pracovní skupiny, které pojí společná problematika

 

DŮLEŽITÝM BENEFITEM JSOU VÝZNAMNÉ SLEVY na všechny akce pořádané ČAKO a partnerskými organizacemi.

 

Jak se stát členem ČAKO

Chcete se stát členem ČAKO a využívat všech výhod, které členství v této neziskové organizaci nabízí?

K tomu vám stačí 2 jednoduché kroky:

1. Na e-mailovou adresu info@cako.cz zašlete:

 • své jméno
 • e-mail, na který chcete, abychom vám zasílali novinky a pozvánky na akce
 • adresu
 • telefonní číslo
 • pár vět o tom, proč se chcete stát členem ČAKO, co od členství očekáváte a čím můžete osobně k dění v ČAKO přispět.

2. Setkání se členem Prezidia. Pokud je zřejmé, jak hodláte přispět k naplňování vize asociace a pokud jste již členem byl/a, pak není toto setkání nutné a namísto něj vám přijde potvrzovací e-mail. Po obdržení potvrzovacího e-mailu stačí uhradit roční členský poplatek na  transparentní účet u Fio banky, a.s. Číslo účtu je 2000764827/2010:

 1. řádné individuální členství (na rok 2017) = 4000 Kč
 2. mimořádné členství pro studenty denního studia do 26 let (na rok 2017) = 300 Kč


Nezapomeňte v přihlášce uvést, o jaký druh členství žádáte (individuální, institucionální, studentské). Pokud žádáte o studentské členství, nezapomeňte k přihlášce přiložit potvrzení o studiu.

Platným členem ČAKO se stanete ve chvíli, kdy od vás obdržíme uhrazený členský poplatek. Přijetí vaší platby můžete sami zkontrolovat na internetu.