V roce 2018 došlo ke sloučení s EMCC Cezch Republic www.emcc-czech.cz

 

O asociaci

Česká asociace koučů (ČAKO) působila v ČR v letech 2004 - 2018. ČAKO byla nezávislá nezisková organizace, sdružující členy, kteří se koučováním zabývají profesionálně nebo jsou v procesu přípravy na roli profesionálního kouče (externího či interního).

Usilulovala o stálé zvyšování kvality koučování, o dodržování etických i profesních standardů, kultivaci trhu a o výměnu informací v oboru.

Posláním ČAKO byla péče o rozvoj koučování formou:

  • propagace koučování jako efektivního nástroje pro organizační a osobní rozvoj
  • shromažďování informací o poskytovatelích koučovacích služeb
  • podpory profesionálního vzdělávání koučů, vzájemné supervize a výměny zkušeností
  • vytvářením standardů umožňujících akreditaci přípravných kurzů a certifikaci koučů vedoucích ke zvyšování kvality a kultivaci trhu
  • prosazování profesionálních etických standardů mezi svými členy a v celé komunitě