O asociaci

Česká asociace koučů (ČAKO) byla nezávislá nezisková organizace, sdružující členy, kteří se koučováním zabývají profesionálně nebo jsou v procesu přípravy na roli profesionálního kouče (externího či interního).

Usilulovala o stálé zvyšování kvality koučování, o dodržování etických i profesních standardů, kultivaci trhu a o výměnu informací v oboru.

Posláním ČAKO byla péče o rozvoj koučování formou:

  • propagace koučování jako efektivního nástroje pro organizační a osobní rozvoj
  • shromažďování informací o poskytovatelích koučovacích služeb
  • podpory profesionálního vzdělávání koučů, vzájemné supervize a výměny zkušeností
  • vytvářením standardů umožňujících akreditaci přípravných kurzů a certifikaci koučů vedoucích ke zvyšování kvality a kultivaci trhu
  • prosazování profesionálních etických standardů mezi svými členy a v celé komunitě


Koučování chápeme jako proces kontinuální podpory klienta při stanovování a dosahování jeho vlastních profesních i osobních cílů. Tento proces vede k trvalému zvyšování kompetence partnera, přičemž kouč klientovi ponechává odpovědnost jak za stanovování cílů a hledání cest k nim, tak i za dosažení konečného výsledku.

Kouč není expertem na svého klienta a jeho specifické potřeby, ale je profesionálem na efektivitu práce s lidmi - doprovází koučovaného v hledání jeho vlastních cest, respektuje jeho zdroje a je mu partnerem při volbě co nejefektivnějšího postupů k cíli.

K výsledným efektům dochází ve vzájemné spolupráci na základě synergie, profesionality kouče a aktivity partnera.