Změny v akreditačním řádu (26.2.15)

Seznamte se se změnami v akreditačním řádu.

S Akreditačním řádem se jako člen Stavovské rady potkávám a utkávám už čtvrtým rokem. Přiznávám se, že na počátku jsem mu příliš nerozuměl a možná právě proto jsem byl "ideálním kandidátem" na to, abych za něj částečně přebral odpovědnost. V letech 2012-13 jsme ve spolupráci s Naďou Grosamovou vyčistili některá jeho záhadná místa, razantně jsme upravili akreditaci výcviků i akreditaci individuálních koučů prvního akreditačního stupně.

Nyní nastal čas na další zásadní změny, které vám chceme v tomto textu blíže představit. Jak členové Stavovské rady, tak Presidia cítili, že je třeba udělat další kroky v jeho zaměření. Naší snahou je, aby Akreditační řád smysluplně a jasně popisoval jednotlivé stupně odbornosti - proto jsme se rozhodli změnit nároky na individuální kouče, žádající o druhý a třetí akreditační stupeň.

Podle dosavadního stavu to vypadalo, že o výši akreditačního stupně rozhodují především nasbírané odkoučované hodiny. Ty poukazují na určitou zkušenost, ale ještě více je na těchto stupních důležité posílení odbornosti kouče. Tomu odpovídají přidané požadavky. Dále jsme se rozhodli upravit text Postup při akreditaci, tak aby obsahoval základní "jízdní řád" při akreditacích a nástin klíčových bodů, kterým se budou hodnotitelé při odborné zkoušce věnovat. To dá uchazečům o tyto akreditační stupně určitou představu o tom, co mohou při hodnocení očekávat.

Současně nazrála doba, abychom se zaměřili na téma supervizí. Zakladatelům ČAKO patří obdiv a úcta, že už při zrodu Akreditačního řádu jasně viděli jejich důležitost. To se obráží v dosavadním názvu třetího akreditačního stupně pro individuální kouče - Akreditovaný kouč supervizor. Současný vývoj však jde trochu jiným směrem a supervizní kompetence se i ve světě koučování začínají rýsovat jako samostatná odbornost. Na to jsme museli reagovat a rozhodli jsme se proto oddělit supervizní a koučovací dovednosti.

Proto došlo i k přejmenování nejvyššího akreditačního stupně pro individuální kouče na Akreditovaný profesionální seniorní kouč. Na slovo seniorní nejsme v Stavovské radě příliš hrdí, ale přiznáme se, že jsme lepší české slovo, odpovídající anglickému ekvivalentu Master prostě nenašli. Pokud by vás nějaké vhodné napadlo, neváhejte nám napsat!

Současně jsme definovali pojem kouč - supervizor a v Akreditačním řádu jsme výrazně posílili roli supervizí při zvyšování odbornosti koučů. Podle našich zkušeností je supervize nejúčinnějším nástrojem udržování a zvyšování odborné kvalifikace. Supervizní výcvik, který nyní probíhá pod garancí ČAKO, nás o tom také přesvědčuje.

Nyní vnímám Akreditační řád jako nástroj, který by měl pomoci při posílení odbornosti koučů - a současně by mohl být základem naší pozitivní nabídky uživatelům koučinku. Pravděpodobně i v budoucnosti nás budou čekat další změny Akreditačního řádu tak, aby odpovídal požadavkům měnícího se světa. Pokud byste měli zájem na těchto změnách participovat, přihlaste se - budete vítání!

Ladislav Dvořák

předseda Stavovské rady

 

Akreditační řád: http://www.cako.cz/cs/akreditace/akreditacni-rad/

Postup při akreditaci: http://www.cako.cz/cs/akreditace/postup-pri-akreditaci/