Systemický institut

Akreditovaný vzdělávací program koučů (ACP)

Náš výcvik se vyznačuje tím, že přináší ve vyrovnané míře sebezážitek z rozvoje vlastní osobnosti a zároveň koncepční a ucelený systém práce s jednotlivcem, zejména (ale nejen) ve firemním prostředí. Je příležitostí pro všechny, kteří chtějí růst lidsky i profesionálně a umět lépe pracovat sami se sebou i s ostatními. Nabízí tedy nejen potřebnou teorii a techniky, ale také významné nástroje pro sebepoznání. Účastníci tak získají vše, co potřebují pro výkon koučování, tj. jak emoční zážitky z vlastního osobnostního rozvoje, tak vysoce účinný soubor znalostí a metod koučování. Konkrétně program zahrnuje rozvoj osobnosti kouče, základy systemických teorií, získání specifických znalostí a dovedností potřebných pro realizaci koučování, soulad s etickým kodexem a supervize koučování. Účastníci oceňují komplexitu výcviku, který mimo jiné nabízí prostor pochopení filozofických a teoretických základů úspěšné práce s lidmi. Program je veden výhradně akreditovanými kouči s dlouholetými zkušenostmi v oboru firemního koučování a psychoterapie. Účastníci mimo jiné oceňují, že každý ze supervizorů je jinou osobností, ale všichni vycházejí ze stejného zdroje, zažívají tedy „pestrost v jednotě“.

Souborové přílohy ke stažení