NEWSLETTER ČAKO, BŘEZEN 2015

Seznamte se s děním v asociaci i okolo ní.

 

Bleskovky

 

Rural Postman en l´an 2000, Jean Marc Cote

 

Zprávy z Klubu interních koučů při ČAKO

Milan Klindera, garant Klubu interních koučů

Milan KlinderaKlub interních koučů při ČAKO se v roce 2014 rozjel po dvou kolejích zároveň. Po první koleji jede pravidelný čtyřměsíční vlak s pasážéry ze 4 velkých bank, kteří se z roviny managerů koučů a interních vzdělavatelů starají o strategické směřování interního koučování. V jídelním voze se servírují témata jako měření koučování, strategická práce se zadavateli, koučovací kultura firmy jako celku a best practice na celkový rozvoj interních koučů. V kupé je ještě místo, vstupenky jsou k dostání na individuální vyžádání. Aktuálně hledáme pasažéry z řad manažerů tréninku a manažerů koučů z mimobankovního prostředí.

Po druhé koleji jede méně pravidelný vlak s širokospektrým osazenstvem z řad interních koučů, HR manažerů, trenérů i konzultantů, kteří živě diskutují o interním koučování a jeho „správné" podobě u sebe ve firmách. Za velmi vydařenou zastávku lze považovat lednové setkání Klubu, kde se sešlo více než 5 společností a více než 16 účastníků. Sledujte pozorně jízdní řády, další výukový vlak lze očekávat zkraje května.

 

Měníme přístup k akreditacím - chceme být profesionální koučové

Ladislav Dvořák, předseda SR

Ladislav DvořákNa počátku byl krátký průzkum, který udělal člen SR Ondřej Krása mezi potenciálními zájemci o služby koučů - mezi HR manažery. Vyplynulo z něj, že nechápou, k čemu jsou akreditace vlastně dobré. Když jsme prozkoumali náš web, zjistili jsme, že jsme jako ČAKO příliš soustředění sami na sebe. Smysl a význam akreditací se z našich stránek opravdu nedá snadno zjistit.
Současně jsme cítili potřebu se vypořádat s námitkou, k čemu jsou akreditovaní koučové vlastně potřeba. Je přece možné vybírat kouče podle známosti jeho jména, podle jeho referencí, podle konexí nebo podle jeho obchodního či marketinkového talentu.

Nakonec jsme se rozhodli nebojovat negativní boj s "lži-kouči" (stín každého negativního výroku dopadá nakonec i na nás) a přistoupit k celé situaci pozitivním způsobem. Stavovská rada se rozhodla začít používat a podporovat pojem profesionální kouč. Profesionální kouč je ten, kdo má koučovací výcvik, zavázal se dodržovat Etický řád, má určitou praxi, akreditaci některé z uznávaných profesních koučovských organizací (ČAKO, EMCC, ICF) a pracuje na svém profesionálním růstu. To, že je někdo profesionální kouč ještě automaticky neznamená úspěch, ale akreditace zajišťuje odběratelům jistý standard služeb. Stupeň jeho akreditace přitom určuje kvalitu jeho koučovacích kompetencí a jeho zkušenosti.

Budeme se snažit tento přístup ukazovat potenciálním odběratelům koučinku. Současně jsme rozhodnutí změnit i popis akreditací na našem webu tak, aby z něj tyto myšlenky byly jasně patrné i lidem, kteří nemají s koučováním žádnou zkušenost.

Více nejen o pojmu ´profesionální kouč´ v rozhovoru s Ladislavem Dvořákem pro Koučinkportál: Koučové jsou následovníci Promethea

 

Nová koncepce vzdělávání ČAKO - zapojte se!

Klára Lauritzenová, garant pracovní skupiny Odborný růst

Klára LauritzenováV souvislosti s aktivním zapojením všech členů do bohulibého naplňování našeho poslání v oblasti odborného růstu, usnesli se členové na nové koncepci vzdělávání pod hlavičkou ČAKO (ano, všichni jste se k tomu mohli vyjádřit:-) ).

Asociace bude nadále sama organizovat zejména supervize, vzdělávací akce jen v omezené míře. Ostatní kvalitní nabídky v oblasti vzdělávání budou poskytovány akreditovanými kouči a budou asociací podporovány.

A jak to bude fungovat v praxi? Akreditovaní členové mají právo nabídnout členům asociace účast na svých vzdělávacích akcích, zejména se zahraničními lektory, a využít marketingového potenciálu asociace za těchto podmínek:
- Akci podporovanou asociací musí schválit Stavovská rada. Ta také akci přidělí počet hodin vzdělávání a seberozvoje pro účely akreditace.
- Organizátor akce musí nabídnout členům ČAKO nižší cenu než ostatní veřejnosti minimálně o 30%, nejvýše však 3 000 Kč za den.
- Organizátor musí nabídnout slevu také pro členy ICF, EMCC a SAKO.
- Organizátor akce zaplatí asociaci za marketingovou propagaci akce poplatek ve výši 1 500 Kč. To zahrnuje umístění informace na webu ČAKO v Kalendáři akcí a v Informačním servisu, a dvojí obeslání členů a kontaktů z mailingového listu ČAKO (cca 700 adres).
- ČAKO se zavazuje vzít nad takovou akcí patronát a doporučit jim svým členům i příznivcům.
- Stavovská rada vybírá tyto akce tak, aby zajistila nejen kvalitu vzdělávání, ale i spravedlnost ve výběru organizátorů.
Akreditovaní členové kromě toho mají právo umístit bezplatně inzerci na jakékoli akce týkající se vzdělávání v koučování do Informačního servisu na webu asociace, a to i bez schválení Stavovskou radou.