Členové ČAKO pro studenty Psychologie FF-UK

Členové ČAKO pro studenty Psychologie FF-UKStudenti na Katedře psychologie FF-UK vytvořili platformu KoučUK, kde se ve triádách učí koučovat. Naši členové na katedru přichází vést pro studenty workshopy.

U zrodu KoučUKu stál kromě aktivních studentů také Radvan Bahbouh, který na katedře vyučuje předmět Úvod do psychologického koučování.

Organizátorkou těchto workshopů je Ivka Fabianová, garantka studentské pracovní skupiny při ČAKO.

Těšíme se na fotky z workshopů!