16. února proběhlo setkání pracovních skupin ČAKO, zápis (27.2.15)

Zápis ze setkání pracovních skupin.

Chceme být asociací, kterou si vytváří a oživují sami její členové, nikoliv jen omezený počet lidí ve vedení. Pro člena ČAKO to znamená alespoň jednu z následujících variant:

1) usiluje o akreditaci, její obnovení, či navýšení,
2) účastní se akcí ČAKO,
3) přispívá svou aktivitou v některé pracovní skupině (obyčejně max. 1,5h měsíčně).

Po více jak roce fungování pracovních skupin se nabízí otázky například: Vidíme přínos a baví nás to? Co se podařilo? Co by šlo dělat lépe a jaký je plán? Jak skupiny zatraktivnit uvnitř a navenek asociace? Co skupiny potřebují od Prezidia? Kde mohou skupiny spolupracovat? Využily by skupiny pro svou činnost finanční prostředky z rozpočtu asociace?

Jednotlivé skupiny:

Skupina pro supervize - Ročně uspořádá čtyři supervizní setkání. Dvě pro juniorní a dvě pro seniorní kouče - bylo by plodné sloučit juniorní a seniorní setkání? Zájemci o individuální akreditaci kouče mohou na setkáních získat potřebné hodiny supervize.

Odborný růst - Na základě průzkumu ve členské základně vypracovala skupina novou koncepci vzdělávání ČAKO, která byla ponechána k opřipomínkování členy asociace a následně byla přijata Prezidiem. Více o nové koncepci také v připravovaném newsletteru ČAKO v březnu 2015.

Klub interních koučů - Velký zájem je o setkání, která jsou určená pro interní kouče, HR manažery, trenéry i konzultanty, a kde se diskutuje o různých podobách interního koučování.
Studentský koučovací klub - Došlo k propojení s platformou KoučUK, která sdružuje studenty se zájmem o koučování na katedře psychologie FFUK. Studenti mají např. slevu na účast na juniorních supervizních skupinách. Skupina má novou garantku, Ivanu Fabianovou.

Firemní dobrovolnictví - Při průzkumu mezi členy ČAKO skupina zjistila, že většina členů se již někde dobrovolnicky zapojuje. Skupina následně zprostředkovala propojení neziskových organizací a 3 členů ČAKO, kteří projevili zájem o darování svých kompetencí. Bude prověřena možnost rozšířit řady dobrovolníků na studenty a absolventy akreditovaných výcviků koučů.

Marketing a profesionální prodej koučování - V tuto chvíli nejpočetnější pracovní skupina. Výsledkem diskuzí nejen o cílových skupinách a produktech ČAKO je mj. připravovaný nový web ČAKO.

Klub personalistů - Dočasně pozastavil svou činnost. Zřejmě bude třeba nově definovat cílovou skupinu. Pokud by někdo měl nápad a zájem vést skupinu, místo garanta je volné.

Podobná setkání jsou užitečná. Domluvili jsme se na frekvenci setkávání jednou za půl roku. Příště v září.

Zapsal: Pavel Wieser