Milan Bobek

 Základní údaje

Mgr. Ing. Milan Bobek, MSc.

Konzultant, lektor, VŠ vyučující, projekt manažer, akreditovaný kouč a supervizor.

Věnuje se metodice vzdělávání dospělých a rozvoje osobnosti, práci se skupinou, poradenství při optimalizaci firemních procesů a zvyšování produktivity, zavádění systémů ŘLZ, vedení dlouhodobých výcviků v koučování a v efektivní práci s lidmi a zážitkových seminářů celostního osobního rozvoje.

Je spolumajitelem a manažerem vzdělávací a konzultační společnosti FBE Praha, s.r.o. a vyučujícím předmětů ovlivňujících rozvoj osobnosti na vysoké škole managementu a psychologie NEWTON College v Praze a v Brně.

Je autorem několika odborných statí na téma osobního rozvoje a tří publikovaných knih:

Bobek, M., Peniška, P. Práce s lidmi: Učebnice poradenství, koučování, terapie a socioterapie pro pomáhající profese. Brno: NC Publishing, 2008. 288 s. ISBN 978-80-903858-2-5.

Bobek, M. Efektivní práce s lidmi: Studijní pomůcka pro kombinované studium. Brno: Newton Books, 2014, 95 s.

Bobek, M. Effectiveness of Nondirective Coaching. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2015. 176 s. ISBN 978-3-659-76567-4. 

 

 Doplňující informace

Statut

 • Člen ČAKO
 • Odborný člen ČAKO

Akreditace ČAKO

 • úroveň: Akreditovaný profesionální seniorní kouč (ASC)
 • platí do: 25.05.2022
 

 Vzdělání a kvalifikace

2013 - 2019

Pětiletý výcvik v Gestalt psychoterapii, 800 hodin, IVGT - Institut pro výcvik v Gestalt terapii, Praha, J. Šmejkal, A. Halamová, M. Chrasta, J. Drahota a další

2013 - 2017

Pětiletý výcvik v integrativní psychoterapii zaměřené na tělo, 700 hodin, ČAPZT Praha - R. Hoffmann, Německo, L. Zink, Brazílie, M. Ingenhousz, Nizozemí

2008 - 2015

Univerzita Karlova Praha, Filozofická fakulta, Mgr., jednooborová Psychologie

2007 - 2008

Roční výcvik ve vedení systemických konstelací, J. Bílý

2007 - 2008

Dvouletý kurz Gestalt přístup v osobním a pracovním kontextu, 140 hodin, IVGT - Institut pro výcvik v Gestalt terapii, L. Dvořák, E. Neumannová

2001 - 2004

Tříletý výcvik Systemické koučování (500 hodin), Institut systemického koučování, mezinárodní certifikát, hl. lektor P. Parma

2001 - 2001

Certificate for Training Practice (Britský certifikát pro tréninkovou praxi) s akreditací CIPD (Chartered Institute of Personnel and Development), půlroční kurz, Praha

2000 - 2003

Sheffield Hallam University, Masarykův ústav vyšších studií při ČVUT Praha, MSc., obor Strategic Human Resources Management

1998 - 2000

Nástroje a metody zlepšování procesů (průmyslové inženýrství, zvyšování produktivity, Kaizen, Lean Six Sigma, TQM, EFQM, Balanced Scorecard, Teorie omezení a kritické cesty, Activity Based Costing, ISO 9001, auditor jakosti QS 9000, VDA 6), IPI Liberec - M. Vytlačil, I. Mašín, Jaseka - J. Seifert, QSI - německá školicí a auditorská společnost

1986 - 2001

VUT Brno, Elektrotechnická fakulta, Ing., obor Telekomunikace

 

 Koučovská praxe

Od roku 2004 více než 250 individuálních klientů a 3000 odkoučovaných hodin. Některé příběhy jsou obsaženy v odborných pracech, článcích, referencích a kazuistikách na http://treninkcentrum.cz/inspirativni-texty.

Individuální koučování (příklady pozic):

 • viceguvernér ČNB, vrchní ředitel - člen bankovní rady

 • ředitel pro restrukturalizaci finanční instituce

 • předseda představenstva penzijního fondu, prokurista pojišťovny, ředitelka kanceláře ministra

 • personální ředitelé - banky, pojišťovny, leasingové firmy, obchodní společnosti, FMCG

 • majitelé a generální ředitelé různých firem, ředitelka PR, manažeři obchodu a marketingu

 • vedoucí interních koučů, interní koučové, personalisté a manažeři vzdělávání

 • vedoucí odborných útvarů, vedoucí výroby, projektoví manažeři

 • pastoři, kazatelé a sociální pracovníci

Vlastní koučovací výcviky a supervize:

Více než 800 absolventů minimálně ročních výcviků v koučování a v efektivní práci s lidmi v 71 skupinách, které se konají v našem vlastním tréninkovém centru na Slapech www.treninicentrum.cz.

 

 Profesní zkušenosti

2010 - 2016

FBE Praha, s.r.o. (For Business Excellence) - partner společnosti, projektový manažer a senior konzultant

2004 - 2016

NEWTON College, a. s., Praha, Brno - VŠ vyučující předmětů zaměřených na práci s lidmi a rozvoj osobnosti - Filozofie pro manažery; Efektivní práce s lidmi a koučování

2002 - 2010

NEWTON Solutions Focused, a. s., Praha - kouč, lektor a konzultant; partner společnosti

2000 - 2002

NEWTON Holding, a. s., Praha - Personální ředitel

1998 - 2000

Kovohutě (Hutní závody) Břidličná, a. s. - Personální ředitel

1997 - 1998

Graddo, a.s., Zlín - Personální manažer & Manažer pro zahraniční vztahy (Londýn, Dubaj)

1996 - 1996

Medkotech s.r.o., Valašské Meziříčí, MEDICO, Padova, Itálie - Quality Assurance Manager

1991 - 1995

TATRA, a.s., Kopřivnice - Vedoucí odboru řízení lidských zdrojů, Asistent personálního ředitele, Vývojový konstruktér kabiny

Profesní zkušenosti celkově

Kouč, supervizor, konzultant, lektor, VŠ vyučující, projekt manažer.

Je spolumajitelem a manažerem vzdělávací a konzultační společnosti FBE Praha, s.r.o. a vyučujícím předmětů ovlivňujících rozvoj osobnosti na vysoké škole managementu a psychologie NEWTON College v Praze a v Brně.

Věnuje se metodice vzdělávání dospělých a rozvoje osobnosti, práci se skupinou, rozvoji kreativity a inovativnoti, poradenství při optimalizaci firemních procesů a zvyšování produktivity, zavádění systémů ŘLZ, vedení dlouhodobých výcviků v koučování a v efektivní práci s lidmi a zážitkových seminářů celostního osobního rozvoje.

 

 Můj přístup ke koučování

Při práci s tématy klientů vycházím ze své manažerské, konzultační a lektorské praxe, takže mohu kromě čistého koučování nabídnout i odbornou konzultaci, supervizi, mentoring, oponenturu, on-the-job stínování, rozvojovou zpětnou vazbu, individuální i skupinový trénink a rozmanité zážitkové a seberozvojové metody práce.

V koučování i při vedení výcviků a supervizí používám integrativní celostní přístup zaměřený na rozvoj osobnosti ve všech oblastech -  racionální, emoční, fyzické i spirituální. Vycházím ze systemiky a Gestalt přístupu, které doplňuji o jungovské, ericksonské, NLP, bodyterapeutické, rogersovské a biblické formy práce.

Nejčastěji se s klienty zaměřuji na osobní, profesní a duchovní rozvoj, objevování a naplňování životního poslání, zkvalitňování vztahů a komunikace. Občas jsem žádán i o odbornější konzultace, mentoring a moderování skupinové práce v oblasti zlepšování firemních procesů a také systémů ŘLZ.

Mimo koučování vedu ve vlastním centru www.treninkcentrum.cz dlouhodobé (roční až čtyřleté) výcviky v koučování a v efektivní práci s lidmi. V nich účastníci zaživají nejenom svůj vlastní osobní rozvoj formou sebezkušenosti, ale zároveň získávají i efektivní nástroje pro rozmanité zážitkové formy práce s lidmi a trénují si jejich účinné používání.

 

Učí se zde následující metodiky:

 • systemický na řešení orientovaný přístup
 • Gestalt terapie - zážitkové experimenty a uzavírací rituály
 • rogersovký na klienta zaměřený přístup
 • ericksonská strategická terapie
 • jungovská práce se symboly, obrazy, archetypy, sny, aktivní imaginací, s příběhy, mýty, pohádkami, individuací a spiritualitou
 • integrovaná terapie zaměřená na tělo (bioenergetika, biosyntéza, PBSP)
 • neurolingvistické programování (NLP)
 • systemické konstelace
 • psychologické diagnostické a projektivní techniky
 • osobnostní typologie (např. typologie čtyř živlů, MBTI, Belbinovy týmové role, apod.)
 • hagioterapie a rématerapie - využití biblických příběhů a výroků k osobní inspiraci
 • dramaterapie, taneční a pohybová terapie
 • a další

Přitom využíváme tyto formy tréninkové práce:

 • sebepoznání a sebezkušenost
 • rozvojová komunita
 • individuální a skupinové koučování
 • moderovaná práce se skupinou
 • skupinová terapie
 • interaktivní vzdělávání
 • praktický nácvik s reflexí ve dvojicích a v triádách
 • supervize vlastní práce účastníka
 • vlastní sebereflexe
 • vedení osobního rozvojového deníku
 

 Reference

Česká národní banka, Světová obchodní organizace, WTI, Bern (Prof. Vladimír Tomšík, viceguvernér ČNB).

Reiffeisenbank (Milan Klindera, vedoucí interních trenérů a koučů pro pobočkovou síť).

Individuální externí lektoři a koučové (Jan Trojánek, lektor, kouč, majitel maloobchodu, Martin Nemrava, lektor, kouč, Šárka Melounová, lektorka a ved. fin. odboru, Pavlína Lerchová, trenér a kouč, Lenka Fasterová, lektor a kouč, Svatoslav Gosman, lektor a kouč).

UniCredit Bank (Martin Králík, projektový manažer).

ČSOB (Jan Pešek, vedoucí interních koučů, Jitka Šlapalová, vedoucí správy databází).

Česká spořitelna (Iveta Špačková, vedoucí interních koučů, Jan Klas, kouč).

ŠkoFIN (Libuše Vráblíková, vedoucí oddělení správy smlouvy, Eva Znamenáčková, personální ředitelka Rusko, Dana Formánková, vedoucí HR).

Channel Crossings (Zdeňka Havrlíková, manažerka konferencí).

Akademie věd (Karolína Stoklásková, vedoucí zákaznického centra).

Město Brno, Nadace Veronica (Jasna Flamiková, místostarostka, ředitelka nadace).

Celestica, Danone (Pavla Staňková Hadravová, personální specialista).

Generali (Alena Prajzlerová, personální ředitelka).

ČEZ Měření (Jiří Krajčovič, vedoucí odboru, Iveta Richterová, vedoucí obchodních kanceláří).

ČEZ Distribuce (Zdeněk Pavlovič, vedoucí úseku).

ČEZ Akvizice, Bulharsko (Silvie Višňovská, projektová manažerka).

Pfizer, Ernst & Young (Iveta Richter, HR Director, kouč).

Česká pojišťovna (Lenka Bláhová, personální specialista).

Ministerstvo financí (Zuzana Brzobohatá, ředitelka kanceláře ministra).

General Bottlers (Petr Toločko, Implementation and Sustain Manager).

Microsoft ČR, Siemens Business Services (Dana Rosická, personalista).

Czech Business Club (Romana Šedá, prezidentka).

Grid Institut (Vladimír J. Dvořák, majitel a ředitel).

Penzijní fond Sila, Bulharsko (Radek Kliment, ředitel společnosti).

Pacovské strojírny, Frigera Kolín (Radek Kadlec, obchodní ředitel, GŘ).

Accord Group (Lenka Vajsarová, poradce, Jana Martinová, majitelka a ředitelka,Lubor Staněk, Veronika Kruppová, headhunting).

Armáda spásy, ČR – supervize vedoucích a zaměstnanců komunitních center a výcvik v koučování pro vedoucí:

Dvouletý program supervize vedoucích komunitních center a zaměstnanců v 7 lokalitách v ČR včetně zahraničních manažerů. Výcvik v koučování a efektivních formách práce s lidmi u dvojjazyčné skupiny účastníků (angličtina a čeština). (Kontakt: Pavla Vopeláková – národní tajemník, Jana Coufalová, vedoucí komunitního centra, Josef Knoflíček, Iain Stewart – Skotsko, Ennie van Vriest – Nizozemí).

Armáda spásy, Naděje, Fokus, Charita, Diakonie a další neziskové organizace – výcvik v socioterapii:

Tříletý 500 hodinový výcvik v koučování a socioterapii pro 20 sociálních pracovníků různých neziskových organizací. (Kontakt: Pavel Klimeš, koordinátor projektu vzdělávání ESF, Pavla Vopeláková – národní tajemník).