Magda Vašáková Loumová

 Základní údaje

Osobní hodnoty
Zdraví. Harmonie a radost. Láska. Svoboda...vnitřní i vnější. 

 Jak se stalo, že jsem tím, kým jsem(profesně)
Snaha ovlivňovat to, co jde ovlivnit, ale zároveň respekt vůči toku života. Kombinace potřeby živého dobrodružství, smysluplného povolání a radosti z dobrých změn. Být s lidmi a umět být užitečná.  

Moje vize
Rozvíjet smysluplné způsoby práce se sebou samotným, s lidmi v týmech i organizacích, prosazovat a přesvědčovat o potřebě komplexní, efektivní, rozvíjející a etické práce s lidským potenciálem.

 Kontakty

 

 Doplňující informace

Statut

  • Člen ČAKO
  • Odborný člen ČAKO
  • člen Stavovské rady

Akreditace ČAKO

  • úroveň: Akreditovaný profesionální seniorní kouč (ASC)
  • platí do: 01.02.2023

Člen pracovních skupin

  • Odborný růst
  • Supervize
 

 Vzdělání a kvalifikace

1995 - 2016

Akreditovaný rodinný a systemický terapeut (IRT a ISZ 1995, 1997)

 

1985 - 2016

Vysokoškolské humanitní  -  UK Praha, rigorózní zkouška

 Rodinná terapie (certifikát IRT Praha), Systemická terapie (systematický 7-letý výcvik v systemickém přístupu-certifikát, Institut pro systemickou zkušenost, Praha), Narativní terapie (certifikát ISZ, Praha), Koučování a moderování (Newton Solutions Focused), Akreditovaný profesionální seniorní kouč (ASC - Česká asociace koučů) 

 

 Koučovská praxe

 

 Profesní zkušenosti

Profesní zkušenosti celkově

Individuální a týmové koučování - systemický kouč (Akreditovaný profesionální kouč ČAKO), Lektorka měkkých dovedností (koučování, dovednosti vyjednávání a efektivní komunikace, vedení lidí, práce s vlastním potenciálem, čas a priority a další), tvůrce a organizátor vzdělávacích projektů a kurzů.Systemický psychoterapeut (soukromá terapeutická práce – individuální a rodinná terapie). Spolupráce se sdělovacími prostředky (Český rozhlas), články do odborných časopisů. 

 

 Můj přístup ke koučování

Můj přístup vychází z objeveného předpokladu, že koučování a terapie nedělá z lidí experty v jejich specializaci, ale v pochopení vlastní expertnosti v životě a ve způsobu, jak s ní zacházejí.

Školou a typem vychází ze systemického chápání, filosoficky má konstruktivistický podklad.Systemický způsob práce i vedení rozhovoru má svá poměrně jasná pravidla. Jedná se konkrétně o práci s vlastními předpoklady a konstrukty, schopnost sebereflexe, vnímání kontextu apod. Abych mohla být klientovi užitečná, potřebuji znát jeho popis, jeho způsob vidění věci. Je to nejlepší způsob obrany před obecností, jediný způsob připojení se ke klientovi a také jediná cesta k poznání osobní výbavy. Všechny tyto aspekty se projevují při tvorbě zakázky, tzn. toho, na čem budeme pracovat. Tím jsou respektovány individuální potřeby, možnosti, motivace, nastavení, zkrátka vše, co je momentálně ve hře. Důraz kladu na aktuálnost zakázky a na zkoumání jejího místa v perspektivě krátkých i dlouhodobých cílů.  Systemický přístup vnímám jako etický i estetický. Vychází z předpokladu, že partner má svůj vlastní potenciál - pokud ho má použít, musí ho nejprve poznat. Nemůže přijímat obecná doporučení a rady, protože nelze překročit vlastní stín. Potřebuje poznat důvod, který stojí za práci na sobě samém. On je expertem na svůj rozvoj a já mohu být expertem na způsob, jak ho k tomu dovést. Co a pomocí čeho hledáme? Zdroj osobních kompetencí a jejich uvědomění, aktuální hybnou potřebu a motivaci ji začít naplňovat, poznání vlastních nástrojů a možností, radost z rozvoje, schopnost sebereflexe. Důležité uvědomění, které je doufám všudypřítomné při jakémkoliv typu práce, je fakt, že v každém pracovníkovi je ČLOVĚK, kterého doprovázím k rozvoji, tzn. nelze pracovat pouze v rovině profesní.

 

 

 Reference

Allianz pojišťovna
GARP Cz, s.r.o.
Mareco, Psyma
MF ČR 
Cordeus s.r.o.
Modrá Pyramida s.s.
Wustenrot a.s.
Frekvence 1
Institut environmentálních studií (Veolia Voda)
Severočeské vodovody a kanalizace (SČVK)
Český rozhlas
Duhovka a.s.
EXCON
GTL  s.r.o.
Komerční banka a další…