Lenka Vajsarová

 Základní údaje

Ing. Mgr. LENKA VAJSAROVÁ
HARMONIE CELKU, jednota psychiky, těla a prostoru

Mým cílem je pracovat s člověkem v jeho celistvosti.

 

 Doplňující informace

Statut

  • Člen ČAKO

Akreditace ČAKO

  • úroveň: Akreditovaný kouč (AC)
  • platí do: 11.01.2021
 

 Vzdělání a kvalifikace

2013 - 2015

DA, Techniky odblokování stresu

2010 - 2012

CEDH, Homeopatická terapie

2005 - 2009

FBE, Koučování a moderování

1998 - 1999

One Brain, Kineziologie

1995 - 2003

UK, Filosofická fakulta, Obor psychologie

1992 - 1998

ČVUT, Fakulta strojní, Obor ekonomika a řízení

 

 Koučovská praxe

 

 Profesní zkušenosti

2013 -

HARMONIE CELKU, jednota psychiky těla a prostoru, Viktora Huga 4, Praha 5

Psycholog, kouč

Soukromá psychologicko-homeopatická poradna, zaměřená na podporu klientů v náročných životních situacích. Více zde: http://www.harmoniecelku.cz/

2009 - 2014

ACCORD GROUP, Praha 10, Na Šafránce 22

Partner

Vedení projektů v oblasti rozvoje lidských zdrojů, zaměřených na manažerské audity, psychologickou diagnostiku kandidátů, Assessment centre, rozvoj manažerů prostřednictvím 360 stupňů zpětné vazby a jejich následné koučování atd. Interní projekty rozvoje zaměstnanců (školení „Interviewing skills“).

2008 - 2009

SOLUTIONS HR SPECIALISTS, Praha 10, Na Šafránce 22

Business Unit Manager 

Vedení sesterské společnosti jejíž činnost byla zaměřená na projektový nábor a poradenství v oblasti lidských zdrojů. Realizované projekty: Outplacementové poradenství, Personální audity, Psychologická diagnostika, Koučování.

2004 - 2007

ACCORD GROUP, Praha 10, Na Šafránce 22

Consultant

Příprava a prezentace nabídek poradenských projektů a kompletní zodpovědnost za plánování, realizaci a prezentaci výsledků klientům. Realizované projekty: Manažerský audit, Analýza a zlepšení procesů ve firmách, Outplacementové poradenství

2001 - 2002

ČESKÝ MOBIL, a.s., Praha 10, Vinohradská 167

Career Management Consultant

Vytvoření koncepce řízení kariérového rozvoje pracovníků ve společnosti, včetně pravomocí, zodpovědností. Realizace pilotního projektu návrhu systému řízení kariérového rozvoje v Call centru tzn. analýza současných činností, návrh kariérové politiky a systému kariérového rozvoje a jeho pilotní testování.

1998 - 2001

OMNIMOTIO, s.r.o. – koncepce a řízení změny v průmyslu, Praha 5, Holečkova 31

Team leader, Senior consultant

Oslovování a získávání zákazníků, příprava a prezentace nabídek poradenských projektů, vedení týmů 3 - 7 poradců a kompletní zodpovědnost za procesy plánování, realizace a prezentace výsledků projektů zákazníkům společností Setuza, Subterra atd. Typy projektů: Okamžité snížení počtu pracovníků a návrh nové organizační struktury společnosti, Posouzení manažerských schopností a dovedností vedoucích pracovníků společnosti, Návrh motivačního systému pracovníků v nákupu.

1997 - 1998

MARKTEST, a.s. - výzkum trhu a veřejného mínění, Praha 1, Smetanovo nábřeží 195

Research specialist

Kvalitativní psychologický výzkum pro zákazníky jako např. Česká spořitelna, Ministerstvo obrany, Hlavní úřad Civilní ochrany ČR. Zodpovědnost za sestavování nabídkových projektů pro klienty, přípravu scénářů skupinových rozhovorů a exploračních schémat, zpracovávání kvalitativních dat a vypracovávání závěrečných zpráv a doporučení pro marketingové a komunikační strategie.

Profesní zkušenosti celkově

Na začátku svého pracovního života jsem se věnovala především firemnímu poradenství (organizační změny, návrhy procesů ve společnosti, nábor a rozvoj pracovníků, psychologická diagnostika, koučování manažerů, poradenství při outplacementu atd.).

Později jsem rozšířila svoje působení v rámci své soukromé psychologicko-homeopatické poradny, která v současnosti tvoří základ mého profesního působení. S mými klienty pracuji jak na bázi čistého koučování, tak i terapeuticky. Použítí jednotlivých metod vždy vychází ze vzájemné dohody s klientem.

 

 Můj přístup ke koučování

Psychologicko-koučovací rozhovor vnímám jako východisko mého přístupu ke klientům. Jeho výsledkem je upřesnění zadání, tedy toho, co chce klient dosáhnout. 

Koučování chápu jako metodu psychologického poradenství, pro niž je charakteristické, že kouč nedává pevné rady a doporučení, ale hledá řešení společně s klientem. 

V rámci koučovacího rozhovoru pracuji s klienty tak, že je pomocí otázek naviguji k různým úhlům pohledu na věc, dodávám podporu a povzbuzení. Mojí rolí je umožnit klientovi se nad daným tématam zamyslet a navrhnout své řešení.

Více zde: http://www.harmoniecelku.cz/koucovani/

 

 Reference