Ladislav Dvořák

 Základní údaje

RNDr. LADISLAV DVOŘÁK, CSc.                                                                                                     

Motto: Změna vyžaduje energii.

 

 Kontakty

 

 Doplňující informace

Statut

  • Člen ČAKO
  • Odborný člen ČAKO

Akreditace ČAKO

  • úroveň: Akreditovaný profesionální seniorní kouč (ASC)
  • platí do: 01.09.2021

Člen pracovních skupin

  • Odborný růst
 

 Vzdělání a kvalifikace

 

 Koučovská praxe

Od roku 1998 působím jako kouč, trenér a konzultant. Spolupracoval jsem s řadou konzultačních a školicích firem (Hay Group, Positive, Achieve Global, Odyssey). Současně samostatně koučuji manažery ve firmách jako je Europe Assistance, Blue link, ČSOB, Česká spořitelna, Ogilvy PR, Axa assistance a další.
Účastnil jsem se tvorby a realizace řady dlouhodobých projektů (dvouletý projekt rozvoje firmy pomocí koučovacího přístupu pro firmu Laufen, tříletý program výuky koučování manažerů Slovenské sporitelny, tři a půlletý program Interní partnerství pro Škoda Mladá Boleslav). Za patnáct let jsem odkoučoval více než 3 a půl tisíce hodin v různých typech organizací - od bankovního sektoru (např. ČSOB, Česká spořitelna, mBank) , přes výrobní (např. Škoda Mladá Boleslav, Laufen-Jika-Rocca) po služby (Axa Assistance, Ogilvy PR, Blue Link apod.) , od roku 2011 jsem členem Stavovské rady České asociace koučů a od roku 2014 jejím předsedou. Jsem spoluvlastníkem a odborným garantem firmy Gestalt Essence, zaměřené na výcvik profesionálních koučů (od roku 2009). Vedle toho vedu kursy osobního rozvoje a jsem autorem knihy Obejměte své vnitřní dítě.

 

 Profesní zkušenosti

Profesní zkušenosti celkově

Vystudoval jsem MFF UK a následně absolvoval postgraduální studium na ČVUT. Od práce s počítači k práci s lidmi jsem přešel po roce 1989. Absolvoval jsem mezinárodní čtyřletý psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii a psychosyntéze, dvouletý postgraduální výcvik a dvouletý výcvik Gestalt přístup v organizacích a řadu dalších kurzů a výcviků.

 

 

 Můj přístup ke koučování

Pomáhám koučovaným hledat, jak s radostí a respektem lépe jednat s druhými, řešit důležité pracovní situace a být úspěšný, rozvinout svůj potenciál a žít tvořivě. Snažím se vytvořit si s koučovanými dobrý vztah, který přináší živost a energii. Pomáhám jim více si uvědomovat přítomný okamžik, jejich sílu a přirozenou energii a to, jak ji mohou v různých situacích tvořivě využít. Využívám při své práci podporující zpětnou vazbu, experimenty a občas provokace.
Při své práci používám jako základ Gestalt přístup. V případě potřeby používám prvky z dalších přístupů – např. modely Transakční analýzy, psychodramatický, narativní a imaginativní přístup, metodu GROW apod. Opírám se o své mnohaleté zkušenosti z práce ve firmách a používám jednoduché a praxí ověřené modely a „zrcadla“, které koučovaným rychle pomohou získat zpětnou vazbu na své dovednosti, silné stránky a rezervy.
Důležité je pro mne při tom všem soustředění na koučovaného jako jedinečného člověka. Při našem setkání odcházejí všechny teoretické poučky do pozadí a dochází k intenzivnímu uvědomování aktuální situace a společnému hledání tvořivé odpovědi na ni.

 

 Reference