Ivan Skalík

 Základní údaje

 

 Doplňující informace

Statut

  • Člen ČAKO

Akreditace ČAKO

  • úroveň: Akreditovaný profesionální kouč (APC)
  • platí do: 21.06.2023
 

 Vzdělání a kvalifikace

1970 -

VZDĚLÁNÍ:

Universita Palackého, Olomouc. Filosofická fakulta. 1984/88

US EPA, Project management, 1994

UNC, School of Public Health, Research studies. USA, 1994

Postgraduální doktorandské studiem FF UP Olomouc. 1996-1998.

 

 VÝCVIKY, KURZY A CERTIFIKACE:

·         Neuropsychologie, 120 hod. US EPA, HERL, Neurotoxicology Division, USA, 1992.

·         Řízení mezinárodních studií. 60 hod., School of Public Health UNC, USA, 1994.

·         Neuropsychická zátěž.  Emory University, Atlanta, 1994.

·         Konverzační a kooperativní hypnoterapie, 120 hod. Brno.

·         Psychoterapie: teorie 180 hod., praxe 600 hod, Brno, PhDr. V. Dvořáček. 1993 - 1997.

·         Řízení výzkumných úkolů, marketingový výzkum, US EPA, 120 hod. 1996.

·         Skupinová psychoterapie, 560 hodin, Skálův institut, Praha. 1995 - 1999.

·         I. atestace ve zdravotnictví, 1998.

·         Certifikační školení v  metodách: HPI, HDS, MVPI,  Assessment Syst. s.r.o. 2004

·         Rodinná psychoterapie, 540 hod, 1999 - 2001.

·         Koučování, R. Bahbouh,  Qed & Quod, 2000.

·         Right Management coaching orientation. Professional Coach, 2011

·         The Rocket Model, Certification workshop, 2014

 

 Koučovská praxe

od roku 1999

více než  4000 hod

více než 400 klientů

 

 Profesní zkušenosti

-

·                     2009 – dosud ANALYSE Group s.r.o. – jednatel

·                     1999 – 2009    QED Group, a.s. (dříve Qed Quod). - senior konzultant, kouč.

·                     1994 – dosud   Soukromá praxe Psychoterapie, koučování, poradenství.

·                     1995 – 2000    PREV-CENTRUM, Centrum poradenství pro děti mládež a rodinu

·                     1993 – 1997    Prague’s Institute of Advantage Studies – garant výzkumných projektů

·                     1992 – 1999    US EPA, Management mezinárodních projektů. Hlavní řešitel 

                                      výzkumných projektů

·                     1990 – 1998    KHS – oddělení psychologie práce, poradenská psychologie,

                                      neuropsychologie – psycholog

·                     1988 – 1989  PZ Ostrava  - personální oddělení       

Profesní zkušenosti celkově

Ke  koučování, mediaci, psychoterapii, lektorování jsem se dostal pozvolna v rámci svého profesního zrání. Pracovní zkušenosti zasahují do různých oblastí (práce ve státní, soukromé i neziskové sféře, ve výrobních podnicích, řízení mezinárodních projektů, práce v komisích EU, práce v USA a zemích EU, aj.)  Se svými klienty v rámci setkávání navazuji individuální kontakt, preferuji lidský přístup při řešení jejich témat, která si do koučování přináší. V psychologickém koučování i komplexním koučování se zaměřuji především na efektivní využívání potenciálu koučovaných v průběhu dosahování stanovených cílů. Specifickou oblastí je dovednost vést koučované k efektivní práci s vlastní energií. Pro podporu vyšších pozic se pak zaměřuji na oblast leadership skills a u nižších pozic pak na manažerské dovednosti. Mimo tato témata s klienty často řešíme zvládání náročných situací v pracovním i osobním životě. Do koučování přinášiím prvky také z psychoterapie, rodinné terapie, skupinové terapie, mediace, práce s tělem, ekonomická témata, krizovou intervenci a další. Koučování nevnímám a nepraktikuji jen jako cestu kladení otázek na jejich odpovědi si klient musí přijít sám a případě potřeby a zadání kloienty přináším témata a nabízím cesty k řešení.

 

 

 Můj přístup ke koučování

Komplexní koučování

směr vycházející z celostního přístupu k fungování jedince ve světě profesním, rodinném, osobním a sociálním. Zahrnuje také psychosomatiku a práci s tělem.    

Komplexní koučování oproti klasickému pojetí překračuje mezioborové hranice. Komplexní koučování vyžaduje v ideálním případě od kouče vzdělání, kompetence a zkušenosti v oblasti koučování, psychoterapie, psychodiagnostiky, psychosomatiky, práce s tělem, párové terapie, krizové intervence, mentoringu, profesní diagnostiky, mediace ale také znalosti firemních systémů, ekonomiky, projektového řízení, týmové dynamiky, leadershipu a dalších oblastí. Komplexní koučování si také na základě výše uvedených kompetencí a mnohaleté zkušenosti koučů, kdy jsou zváni do stovek profesních i životních příběhů, dovoluje koučovaným nabízet cesty a v některých případech dokonce poradit kudy se má koučovaný vydat. A právě toto proaktivní nabízení různých cest, jehož základem je koučova odborná znalost a zkušenost s prací v různém prostředí, přináší do tradičně pojatého koučovacího procesu nové možnosti. Metody využité v komplexním koučování jsou dány daleko více požadavkem a potřebami koučovaného. Komplexní koučování se striktně nedodržuje metodou metodami klasického koučování, tedy pouze klást otázky.

 Při koučování se stále více setkávám, zvláště u zkušených manažerů, s jasně definovanou zakázkou:  „doufám, že mi nebude stále jen klást otázky a nabídnete i jiné pohledy a metody rozvoje“.

Máme-li dostatečnou paletu metod a postupů, můžeme je směle a hlavně bez obav využívat při koučování.  Využívání zkušeností z různých prostředí a směs různých metod v koučování vřele doporučuji. Můžete však počítat s tím, že mnohými kouči budete upozorňován, že se již nejedná o koučování.  Jsem přesvědčen, že to vůbec nevadí. Klientům jde o dosahování vytyčených cílů a směřování k životní spokojenosti.

 

 Reference

VÁŽÍM SI TOHO, ŽE JSME BYL POZVÁN DO MNOHA RŮZNÝCH FIREMNÍCH SYSTÉMŮ A VZÁJEMNĚ SE OBOHACUJEME

·         Sanofi – Aventis, Zentiva, Pfizer, Apotex, Boehringer-Ingelheim

·         ČSOB bank SK, ING Bank, KB, GE Money, KB, ČS, PPF Bank, Reiffenzen bank

·         ČSOB leasing SK, DENTOSN, VRÁNA A PELIKÁN

·         Ambiente, Pietro Filipi. SEEIF Ceramic

·         Plzeňský Prazdroj,

·         T-mobile, O2,

·         IBM, Microsoft, Hewlett-Packard, Adastra, Logica ČR, Logica, KCT Data, Logica,

·         Pleon Impact, MF, Economia, Siemens, ABB, DHL, Korr-Bremse,

·         Česká pojišťovna

·         ředitelé základních škol a gymnázií

       individuální klienti

a další