Workshop Evidence Based Coaching, 2.10.2015 - JIŽ ZAPLNĚN!

Workshop je již zaplněný. Děkujeme za pochopení. Blíží se jedinečná příležitost k setkání s Radvanem Bahbouhem, akreditovaným profesionálním seniorním koučem, který dokáže poutavě přiblížit i zdánlivě nesrozumitelná témata.

Termín: 2. října 2015 od 9 do 12 hod.
Lektor: Radvan Bahbouh
Místo konání: Hotel Villa, Okrajní 1, PRAHA 10
Registrace na adrese info@cako.cz


Proč se přihlásit na workshop?
Nadužívání slova koučování vedlo k tomu, že se pod tímto termínem nalézají služby velmi rozdílné kvality. Někteří kouči na to reagují tím, že koučování upřesňují brandem konkrétní školy. Brandy jsou ovšem v praxi spíše vyjádřením ochrany obchodních zájmů koučů než ochrany klientům poskytované kvality. Řada brandů totiž nemá teoreticky rozlišitelné zázemí. Prezentuje jako vlastní přínos něco, co je (pod jinými termíny) používané i v jiných směrech. A pokud se od jiných směrů opravdu liší, tak se zároveň nezřídka připravují o to, co mohou alternativní přístupy nabízet navíc.


Obsah workshopu:
Známkou kvality není v koučování konkrétní škola, ale jeden ze dvou (metodologických) přístupů, ke kterému se kouč explicitně či implicitně hlásí, a to buď přístup, který účinnost konkrétního koučování i koučovacích metod prověřuje (evidence-based coaching), anebo jejich užívání zakládá pouze na domněnce, že by to tak mohlo fungovat (belief-based coaching). Ten druhý přístup je bohužel častější. Během workshopu budeme hovořit nejen o tom, jak se prověřuje účinnost konkrétního koučování, ale také, jak se prověřuje obecná účinnost nějaké metody.


Lektor:
Doc. PhDr. MUDr. Radvan Bahbouh, PhD přednáší více než dvacet let problematiku metodologie psychologických výzkumů na katedře psychologie FF UK. Zde kromě dalších předmětů přednáší i o koučování. Na svých přednáškách prezentuje, jak zakládat své poznatky na důkazech a jak je odlišit od tradovaných mýtů a pochybných postupů, jejichž efekt nepřekračuje placebo.


Základní cena (tj. cena za účast):
150,- Kč za setkání pro členy ČAKO 200,-Kč pro členy ICF, EMCC
300,- Kč za setkání pro ostatní zájemce
Základní cenu je možno platit hotově na místě.


Stavovská rada přidělila této akci 3 hodiny v oblasti seberozvoje pro účely akreditací a reakreditací. V případě vaší účasti žádejte toto potvrzení na info@cako.cz.

Těšíme se na vás!

Česká asociace koučů