Supervizní skupina pro kouče, 22.2.2018

Supervizní skupina pro kouče, 22.2.2018Smyslem supervizních setkání je zvyšování odborné kompetence koučů formou práce s kazuistikami v supervizní skupině pod vedením zkušeného akreditovaného kouče.

Cílem setkání je umožnit zkušeným externím i interním koučům setkávat se ve skupině stejně zaměřených kolegů a v bezpečném prostředí sdílet své zkušenosti a diskutovat o nich se supervizorem i kolegy.

Kdy: 22.2.2018 od 16:00 - 19:00


Místo:  Břehová 1, Staré Město, Praha 1


Odborný kouč: Magdalena Loumová


Maximální počet účastníků: 8

Pravidla práce s kazuistikami
Způsob práce a počet supervidovaných kazuistik stanoví na začátku setkání supervizor. 
Bude-li více zájemců o supervizi, než je možné stihnout, budou supervidované kazuistiky vylosovány nebo vybrány supervizorem.

Akreditace koučů
Potvrzení o hodinách supervize obdrží ti, kteří měli aktivní rozbor kazuistiky. 
Potvrzení o hodinách rozvoje obdrží ti, kteří aktivně pracovali (o udělení potvrzení rozhoduje supervizor).

Základní cena (tj. cena za účast):

300,- Kč za setkání pro členy ČAKO, ICF, EMCC

500,- Kč za setkání pro ostatní zájemce 
   

Supervizní cena (tj. cena pro ty, jejichž kazuistika bude supervidována):

600,- Kč za setkání pro členy ČAKO, ICF, EMCC

1000,- Kč za setkání pro ostatní zájemce

Platit je možno převodem na číslo účtu: 2000764827/2010, nebo hotově na místě. Doklad o zaplacení bude vystaven.

Supervizní setkání pořádá pracovní skupina ČAKO pro supervize, jejíž garantkou je Magda Vašáková Loumová. 

Přihlášky a dotazy zasílejte prosím tajemnici asociace Veronice Křížové na info@cako.cz