Supervizní skupina pro kouče, 21.9.2017

Supervizní skupina pro kouče, 21.9.2017Smyslem supervizních setkání je zvyšování odborné kompetence seniorních koučů formou práce s kazuistikami v supervizní skupině pod vedením zkušeného akreditovaného kouče.

 

 

Supervize je již plně obsazena.

Cílem setkání je umožnit zkušeným externím i interním koučům setkávat se ve skupině stejně zaměřených kolegů a v bezpečném prostředí sdílet své zkušenosti a diskutovat o nich se supervizorem i kolegy.

Kdy: 21.9.2017 od 17:00 - 19:00


Místo:  5. května 1323/9, 140 00 Praha 4 - Nusle (INSTAND)


Odborný kouč: Ondřej Krása


Maximální počet účastníků: 8

Pravidla práce s kazuistikami
Způsob práce a počet supervidovaných kazuistik stanoví na začátku setkání supervizor.
Bude-li více zájemců o supervizi, než je možné stihnout, budou supervidované kazuistiky vylosovány nebo vybrány supervizorem.

Akreditace koučů
Potvrzení o hodinách supervize obdrží ti, kteří měli aktivní rozbor kazuistiky.
Potvrzení o hodinách rozvoje obdrží ti, kteří aktivně pracovali (o udělení potvrzení rozhoduje supervizor).

Základní cena (tj. cena za účast):

300,- Kč za setkání pro členy ČAKO, ICF, EMCC

500,- Kč za setkání pro ostatní zájemce 
   

Supervizní cena (tj. cena pro ty, jejichž kazuistika bude supervidována):

600,- Kč za setkání pro členy ČAKO, ICF, EMCC

1000,- Kč za setkání pro ostatní zájemce

Platit je možno převodem na číslo účtu: 2000764827/2010, nebo hotově na místě. Doklad o zaplacení bude vystaven.

Supervizní setkání pořádá pracovní skupina ČAKO pro supervize, jejíž garantkou je Magda Vašáková Loumová. 

Přihlášky a dotazy zasílejte prosím tajemnici asociace Veronice Křížové na info@cako.cz