Supervizní skupina pro kouče 16.6.2016

Supervizní skupina pro kouče 16.6.2016Smyslem supervizních setkání je zvyšování odborné kompetence koučů formou práce s kazuistikami v supervizní skupině pod vedením zkušeného akreditovaného kouče.

Cílem setkání je umožnit externím i interním koučům (ale také manažerům, kteří vedou své podřízené koučujícím způsobem) setkávat se ve skupině stejně zaměřených kolegů a v bezpečném prostředí sdílet své zkušenosti a diskutovat o nich se supervizorem i kolegy.


Termín: 16.6.2016 od 16 do 18h
Místo konání: Břehová 1, Staré Město, Praha 1
Odborný kouč: Magda Vašáková Loumová
Registrace na adrese info@cako.cz
Maximální počet účastníků: 20

Pravidla práce s kazuistikami
Počet supervidovaných kazuistik stanoví na začátku setkání supervizor.
Bude-li více zájemců o supervizi, než je možné stihnout, budou supervidované kazuistiky vylosovány.
Kdo přinesl kazuistiku a nedostane se na něj, bude mít možnost příště přednostně.

Akreditace koučů
Potvrzení o hodinách supervize obdrží ti, kteří měli aktivní rozbor kazuistiky.
Potvrzení o hodinách rozvoje obdrží ti, kteří aktivně pracovali (o udělení potvrzení rozhoduje supervizor).

Pro koho je Supervizní skupina pořádána? Supervizní skupiny jsou pořádány pro všechny kouče, bez rozdílu (tj. koučů, kteří dosáhli jakéhokoliv stupně akreditace, včetně koučů směřujících k prvnímu stupni akreditace). Detailnější info na www.cako.cz/cs/akreditace/akreditacni-rad/.

Základní cena (tj. cena za účast):
300,- Kč za setkání pro členy ČAKO, ICF, EMCC
500,- Kč za setkání pro ostatní zájemce

Supervizní cena (tj. cena pro ty, jejichž kazuistika bude supervidována):
600,- Kč za setkání pro členy ČAKO, ICF, EMCC
1000,- Kč za setkání pro ostatní zájemce

Základní cenu je možno platit převodem, nebo hotově na místě. Navýšení na supervizní cenu se platí v hotovosti na místě, doklad o zaplacení bude vystaven.

Supervizní setkání pořádá pracovní skupina ČAKO pro supervize. Garantkou pracovní skupiny je Magda Vašáková Loumová.