Supervizní skupina pro juniorní kouče, 25.5.2017

Supervizní skupina pro juniorní kouče, 25.5.2017Smyslem supervizních setkání je zvyšování odborné kompetence juniorních koučů formou práce s kazuistikami v supervizní skupině pod vedením zkušeného akreditovaného kouče.

 

 

 

 

 

Cílem setkání je umožnit zkušeným externím i interním koučům setkávat se ve skupině stejně zaměřených kolegů a v bezpečném prostředí sdílet své zkušenosti a diskutovat o nich se supervizorem i kolegy.

Kdy: 25.5.2017 od 16 do 19 hod.  

Místo: 5. května 1323/9, 140 00 Praha 4 - Nusle

Odborný kouč: Milan Klindera

Maximální počet účastníků: 8

Pravidla práce s kazuistikami
Způsob práce a počet supervidovaných kazuistik stanoví na začátku setkání supervizor.
Bude-li více zájemců o supervizi, než je možné stihnout, budou supervidované kazuistiky vylosovány nebo vybrány supervizorem.
 

Akreditace koučů
Potvrzení o hodinách supervize obdrží ti, kteří měli aktivní rozbor kazuistiky.
Potvrzení o hodinách rozvoje obdrží ti, kteří aktivně pracovali (o udělení potvrzení rozhoduje supervizor).
 

Kdo je juniorní kouč?
Řídíme se akreditačním řádem ČAKO. Juniorní supervizní skupiny jsou pořádány pro kouče, kteří se rozsahem svých zkušeností pohybují pod hranicí 750 odkoučovaných hodin (tj. včetně např. koučů směřujících k prvnímu stupni akreditace). Detailnější rozlišení zde www.cako.cz/cs/akreditace/akreditacni-rad/.
 

Základní cena (tj. cena za účast): 

300,- Kč za setkání pro členy ČAKO, ICF, EMCC 

500,- Kč za setkání pro ostatní zájemce 

Supervizní cena (tj. cena pro ty, jejichž kazuistika bude supervidována): 

600,- Kč za setkání pro členy ČAKO, ICF, EMCC

1000,- Kč za setkání pro ostatní zájemce

Platit je možno převodem na číslo účtu: 2000764827/2010, nebo hotově na místě. Doklad o zaplacení bude vystaven.

Supervizní setkání pořádá pracovní skupina ČAKO pro supervize, jejíž garantkou je Magda Vašáková Loumová. 

Přihlášky a dotazy zasílejte prosím nejpozději do 18. května na info@cako.cz