Doporučená literatura

Koučování:

 • Parma, P.: Umění koučovat, Alfa, Praha, 2006
 • Whitmore, J.: Koučování: Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti. Management Press,Praha, 2004

 

Sociální práce a supervize:

 • Bobek, M., Peniška, P.: Práce s lidmi: Učebnice poradenství, koučování, terapie a socioterapie pro pomáhající profese. NC Publishing, Brno, 2008
 • Carroll, M., Tholstrup, M.: Integrativní přístupy k supervizi. Triton, Praha, 2004
 • Hawkins, P., Shohet, R.: Supervize v pomáhajících profesích. Portál, Praha, 2004
 • Kopřiva, K.: Lidský vztah jako součást profese. Portál, Praha, 2000
 • Matoušek, O.: Základy sociální práce. Portál, Praha, 2001
 • Matoušek, O.: Slovník sociální práce. Portál, Praha, 2003
 • Page, S., Wosket, V.: Úvod do supervize: Cyklický model. Scan, Tišnov, 2002
 • Šimek, A.: Supervize – kazuistiky. Triton, Praha, 2004
 • Úlehla, I: Umění pomáhat: Učebnice metod sociální práce. Renesance, Písek, 1996

 

Poradenství:

 • Kubr, M.: Jak si vybrat poradce. ILO, Geneva, 1994
 • Kubr, M.: Management Consultancy I, II. ILO, Geneva, 1995
 • Kubr, M.: Management Consulting: A Guide To The Profession. ILO, Geneva, 1996

 

Systemické přístupy:

 • Bateson, G.: Steps To An Ecology Of Mind. Ballantine Books, New York, 1972
 • De Jong, P., Kim Berg, I.: Interviewing For Solutions. Wadsworth, UK, 2001
 • Jackson, P. Z., McKergow, M.: The Solution Focus – The Simple Way To Positive Change. Nicholas Brealey Publishing Ltd., UK, 2002
 • Ludewig, K.: Systemická terapie: Základy klinické teorie a praxe. Pallata, Praha, 1994
 • Parmová, S., Parma, P.: Systemické výcvikové programy. Skripta Institutu systemického koučování, Praha, 2002-2005
 • Shazer, S. de: Case Studies From The Brief (Family) Therapy Center. Millwaukee, Wisconsin, USA, 1992
 • Shazer, S. de: Keys To Solution In Brief Therapy. W. W. Norton, USA, 1985
 • Shazer, S. de: Words Were Originally Magic. W. W. Norton, USA, 1994
 • von Schlippe, A., Schweitzer, J.: Systemická terapie a poradenství. Cesta, Brno, 2001
 • Watzlawick, P.: Jak skutečná je skutečnost? Konfrontace, Hradec Králové, 1998
 • Watzlawick, P., Bavalesová. J., Jackson D.:  Pragmatika lidské komunikace. Konfrontace,Hradec Králové, 1999
 • Watzlawick, P.: Úvod do neštěstí. Konfrontace, Hradec Králové, 1994
 • Watzlawick, P.: Všechno dobré je k něčemu zlé. Konfrontace, Hradec Králové, 1995

 

Partnerská a rodinná terapie:

 • Gjuričová, Š., Kubička, J.: Rodinná terapie: Systemické a narativní přístupy. Grada, Praha,2003
 • Jonesová, E.: Terapie rodinných systémů. Konfrontace, Hradec Králové, 1996
 • Jonesová, E., Asen, E.: Systemická párová terapie a deprese. Konfrontace, Hradec Králové, 2004
 • Satirová, V., Banmen, J. a spol.: Model růstu: Za hranice rodinné terapie. Cesta, Brno, 2005
 • Satirová, V.: Společná terapie rodiny. Portál, Praha, 2007
 • Trapková, L., Chvála, V.: Rodinná terapie psychosomatických poruch. Portál, Praha, 2004
 • Weber, R.: Páry v psychoterapii. Portál, Praha, 2007
 • Willi, J.: Párová terapie. Konfrontace, Hradec Králové, 1998

 

Systemické konstelace:

 • Bílý, J.: Úžasná síla celku. Pragma, Praha, 2007
 • Hellinger, B.: Rodinné konstelace: Imperativy lásky. Triton, Praha, 2007
 • Hellinger, B.: Skrytá symetrie lásky. Pragma, Praha, 1998
 • Hellinger, B., Neuhauser, J.: Partnerské terapie Berta Hellingera: Jak žít v lásce. Pragma, Praha, 2005
 • Hellinger, B., Ten Hovel, G.: Rodinné konstelace: Objevná síla. Triton, Praha, 2004
 • Simon, J.: Rodinné konstelace tok lásky. Triton, Praha, 2008

 

Rogersovský na osobu zaměřený přístup:

 • Tolan, J.: Na osobu zaměřený přístup v poradenství a psychoterapii. Portál, Praha, 2006
 • Vymětal, J., Rezková, V.: Rogersovský přístup k dospělým a dětem. Portál, Praha, 2001
 • Vymětal, J.: Rogersovská psychoterapie. Čs. spisovatel, Praha, 1996
 • Nykl, L.: Pozvání do rogersovské psychologie: Přístup zaměřený na člověka. Barrister &Principal, 2004
 • Rogers, C. R.: Způsob bytí. Portál, Praha, 1998

 

Gestalt terapie:

 • Mackewn, J.: Gestalt psychoterapie: Moderní holistický přístup k psychoterapii. Portál, Praha, 2004
 • Zinker, J.: Tvůrčí proces v Gestalt terapii. Era, Brno, 2004
 • Perls, F., Hefferline, R. F., Goodman, P.: Gestalt terapie: Vzrušení a růst lidské osobnosti. Triton, Praha, 2004
 • Perls, F.: Gestalt terapie verbatim (doslova). Votobia, Olomouc, 1996
 • Oaklander, V.: Třinácté komnaty dětské duše: Využití Gestalt terapie ve výchově. Drvoštěp, 2003
 • Polsterovi, M. a E.: Integrovaná Gestalt terapie. Albert, Boskovice, 2000

 

Ericksonská strategická terapie:

 • Haley, J.: Neobvyklá psychoterapie Miltona Ericksona. Triton, Praha, 2003
 • Hoskovec, J., Hoskovcová, S.: Psychologie hypnózy a sugesce. Portál, Praha, 1998
 • Svoboda, M.: Metody sugestivní, hypnotické a imaginativní psychoterapie. MU, Brno, 2003
 • Zeig, J. K., Munion, W. M.: Milton H. Erickson. Triton, Praha, 2007

 

Neurolingvistické programování:

 • McDermott, I., O´Connor, J.: Neurolingvistické programování v manažerské praxi. Management Press, Praha, 1999
 • O´Connor, J., Seymour, J.: Úvod do neurolingvistického programování (NLP). Institut proNLP, Praha, 1998

 

Jungiánský přístup:

 • Grof, S.: Psychologie budoucnosti. Argo, Praha, 2007
 • Grof, S.: Za hranice mozku. Perla, Praha, 1999
 • Hayman, R.: Život C. G. Junga. Práh, Praha, 2001
 • Jung, C. G.: Analytická psychologie, její teorie a praxe: Tavistocké přednášky. Academia, Praha, 1993
 • Jung, C. G.: Člověk a duše. Academia, Praha, 1995
 • Jung, C. G.: Duše moderního člověka. Atlantis, Brno, 1994
 • Riedel, I.: Obrazy v terapii, umění a náboženství: Interpretace obrazů z pohledu hlubinné psychologie. Portál, Praha, 2002
 • Seifert, A. L., Seifert, T., Schmidt, P.: Aktivní imaginace: Práce s fantazijními obrazy a jejich vnitřní energií. Portál, Praha, 2004

  Wollschläger, M. a G.: Symbol v diagnostice a psychoterapii. Portál, Praha, 2002

 

Budování komunit:

 • Peck, M. S.: Nevyšlapanou cestou: Nová psychologie lásky, tradičních hodnot a duchovního růstu. Argo, 2002
 • Peck, M. S.: Dále nevyšlapanou cestou: Nekonečná pouť duchovního růstu. Votobia, Olomouc, 1994
 • Peck, M. S.: Nevyšlapaná cesta nekončí: Duchovní růst ve věku úzkosti. Argo, 1997
 • Peck, M. S.: Svět, který čeká na zrození: Návrat k civilizovanosti. Argo, 2003
 • Peck, M. S.: V jiném rytmu: Vytváření komunit. Votobia, Olomouc, 1995

 

Ostatní psychoterapie a obecná psychologie:

 • Drápela, V. J.: Přehled teorií osobnosti. Portál, Praha, 1997
 • Kottler, J., Carlson, J: Mumie u jídelního stolu: Pozoruhodné případy z praxe 32 předních současných psychoterapeutů. Portál, Praha, 2003
 • Kottler, J., Carlson, J: Nezdařená terapie: Nejhorší chyby z praxe předních současných psychoterapeutů. Portál, Praha, 2006
 • Prochaska, J. O., Norcross, J. C.: Psychoterapeutické systémy: Průřez teoriemi. Grada, Praha, 1999
 • Vymětal, J: Úvod do psychoterapie. Portál, Praha, 2003
 • Yalom, I. D.: Chvála psychoterapie. Portál, Praha, 2003

 

Sociální systémy a autopoiéza:

 • Berger, P.  Luckman, T.:  Sociální konstrukce reality. Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno, 1999
 • Galatík, L.: Sociální systémy očima představitelů vybraných systemických myšlenkových proudů. Systemická konference, Praha, 2006
 • Hejl, P.: Towards A Theory Of Social Systems: Self-Organization And Self-Maintenance, Self-Reference And Syn-Reference. In: Ulrich & Probst (eds.), 1984
 • Luhmann, N.: Sociální systémy: Obecný nástin teorie. Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno, 2006
 • Maturana, H.: The Organization Of The Living: A Theory Of The Living Organization. International Journal Of Man-Machine Studies, Vol. 7, 1975
 • Maturana, H. & Varela, F.: The Tree of Knowledge. Sgamhala, Boston, Massachusetts, 1998
 • Mingers, J.: Self-Producing Systems: Implications And Applications Of Autopoiesis. 1995
 • Varela, F.: Principles Of Biological Autonomy. New York, Elsevier, 1979

 

Filozofie a systémové moderní vědy:

 • Capra, F.: Bod obratu. Maťa, Praha, 2002
 • Capra, F.: Tkáň života: Nová syntéza mysli a hmoty. Academia, Praha, 2004
 • Coveney, P. & Highfield, R.:  Mezi řádem a chaosem. Mladá fronta, Praha, 2003
 • Greene, B.: Elegantní vesmír: Superstruny, skryté rozměry a hledání finální teorie. Praha, 2001
 • Janíček, P.: Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky: Hledání souvislostí I a II. VUT, Brno, 2007
 • Král, M.: Věda a víra. Mladá fronta, Praha, 2007
 • Král, M.: Kosmická paměť. Fontána, Olomouc, 2002
 • Král, M.:  Změna paradigmatu vědy. FILOZOFIE, 1994
 • Kratochvíl, J. V.: Výchova, zřejmost, vědomí. Hermann a synové, Praha, 1997
 • Kunzman, P., Burkard, F.-P., Wiedmann F.: Encyklopedický atlas filosofie. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2001
 • Patočka, J.: Přirozený svět jako filosofický problém. Čs. spisovatel, Praha, 1992
 • Petříček, M.: Úvod do současné filozofie. Hermann & synové, Praha, 1997
 • Prigogine, I., Stengersová, I.: Řád z chaosu: Nový dialog člověka s přírodou. Mladá fronta, Praha,  2001
 • (Pstružina, K.): Pojednání o lidském myšlení. Ekopress, Praha, 2005
 • Schroeder, G.: The Hidden Face Of God: How Science Reveals The Ultimate Truth. NewYork, London, Toronto, Sydney, Singapore, 2001
 • Wiener, N.: Kybernetika a společnost. ČSAV, Praha, 1963
 • Wiener, N.: Kybernetika neboli řízení a sdělování v živých organismech a strojích. SNTL, Praha, 1960