Spiritualita v koučování II, 25.5.2017_ Ostrava

Spiritualita v koučování II, 25.5.2017_ OstravaVážení členové ČAKO, po dobrém ohlasu na předchozí seminář o spiritualitě v koučování jsme pro vás připravili pokračovací návazný workshop s jednou ze zajímavých osobností z našich řad - specialistou na osobní rozvoj a spiritualitu Milanem Bobkem. Téma semináře je: "Spiritualita v koučování II" a mohou se jej zúčastnit i ti z vás, kteří na předchozím setkání nebyli.

 

Workshop s Milanem Bobkem na téma: Spiritualita v koučování II.

Termín: 25. 5.2017 od 17:00 - 20:00 hod.

Místo:  Eschola, Ostrava Poruba

Obsah workshopu:

 • Nejnovější poznatky soudobých věd o spiritualitě - kybernetika, kvantová fyzika, teorie chaosu, teorie všeho
 • Spirituální aspekty koučování jako profese
 • Jak pracovat se spiritualitou kouče a klienta v koučování
 • Práce s objevováním a naplňováním osobního povolání a poslání
 • Modlitby, meditace a kontemplace, inspirativní texty, duchovní oslovení a osobní zbožnost v mezidobí mezi setkáními
 • Spirituální aspekty práce s neduchovním klientem
 • Souvislost spirituality a osobního rozvoje - Dotazník spirituálních aspektů rozvoje osobnosti DSARO
 • Krátká zážitková cvičení na objevení a posílení spirituálního aspektu seberozvoje a koučování
 • Výběr z koučovacích přístupů se spirituálními prvky:
  • Aktivní imaginace jako dialog s nevědomím
  • Obrázkové a figurativní projektivní techniky
  • Uzavírací rituály, léčivé věty a rituální prohlášení
  • Minikonstelace - zadání od minulosti a budoucnosti
  • Reflektování
  • Práce se zadáním a výzvou
  • Meditace, transové stavy, halucinogenní látky, holotropní dýchání, Vision Quest
  • Práce s tělem
  • Souvislost sexuality a spirituality
 • Nácvik rozmanitých možností  koučovacího postupu na připravené videonahrávce

Lektor: 

Milan Bobek, odborný člen ČAKO, Akreditovaný profesionální seniorní kouč, seniorní konzultant a lektor.

Základní cena (tj. cena za účast):

350,- Kč za setkání pro členy ČAKO

450,-Kč pro členy ICF, EMCC

600,- Kč za setkání pro ostatní zájemce

Platba: Předem na transparentní účet ČAKO.

 

Registrace a případné dotazy: Tajemnice ČAKO, info@cako.cz