Mezinárodní setkání koučů II v Praze 3 .2. - 4.2. 2011

Ve spolupráci ČAKO + SAKO + ICF Prague + ICF Slovensko se 3. - 4. února 2011 v Praze uskuteční Druhé Mezinárodní setkání koučů.

Ve spolupráci ČAKO + SAKO + ICF Prague + ICF Slovensko se 3. - 4. února 2011 v Praze uskuteční Druhé Mezinárodní setkání koučů.

Konferenci pořádají čtyři organizace ze dvou zemí: Česká asociace koučů, ICF ČR, Slovenská asociace koučů a ICF SR. Hlavními cílovými skupinami jsou jednak odběratelé koučování (nejen z podnikatelské sféry, ale i neziskové, občanské a politické organizace) a jednak zkušení koučové.  Významným mottem konference je schopnost spolupracovat: tak jak to
dokáží koučové a jejich organizace mezi sebou, tak chceme podporovat rozšíření tohoto přesahu do celé společnosti.
Na konferenci vystoupí zkušení koučové nejen z obou našich zemí, ale z celého světa, jakož i zástupci společností, které koučování využívají v podnikání.

Webové stránky konference naleznete na adrese http://cako.cz/setkani2011/