DŮLEŽITÁ INFORMACE 

22. března 2018 došlo ke sloučení ČAKO s EMCC Czech republic, z.s. a nadále funguje pod hlavičkou EMCC. Ke sloučení došlo na valné hromadě se souhlasem všech zúčastněných členů.


Zde je přehled výcviků akreditovaných ČAKO, které jsou stále v platnosti

 

Členové rady EMCC Czech Republic, z.s.

Radomíra Gilarová - prezidentka

Dana Kodešová - výkonná ředitelka

Vladimír Dvořák

Roman Chudoba

Přemysl Líbal