Krátce o asociaci

Česká asociace koučů působila v České republice v letech 2004-2018 jako NEZÁVISLÁ A NEZISKOVÁ organizace.

Zakládajícími členy byli profesionální koučové, ale postupně se jejími členy stali i mohou stát všichni, kdo se o koučování aktivně věnují a je jim blízké poslání a hodnoty ČAKO.

Mezi hlavní aktivity ČAKO patřilo:

  • Zajišťování kvality a profesionality koučů na českém trhu – akreditace koučů a výcviků
  • Nastaveni etických standardů koučování – etický kodex
  • Propagace koučování jako rozvojového nástroje – semináře, konference, workshopy...
  • Podpora profesionálního vzdělávání koučů – vzájemné supervize a výměny zkušeností