Ochutnávka supervize koučování

Ochutnávka supervize koučováníUkázka toho, jak může vypadat supervize koučování.

 

 

 

 

Na této akci si na účastnickém videu ukážeme, jak může vypadat supervize koučování. Přijďte se setkat ve skupině stejně zaměřených kolegů a v bezpečném prostředí sdílet své zkušenosti a diskutovat o nich se supervizorem i kolegy.

Kdy: březen 2018 od 16:30 - 19:30


Místo: Praha


Lektor: RNDr. Ladislav Dvořák, CSc. odborný člen ČAKO Ladislav Dvořák, e-mail: lsdvorak@volny.cz, profil kouče


Maximální počet účastníků: 10

Akreditace koučů
Účastníci obdrží potvrzení o hodinách rozvoje.
Supervidována bude pouze jedna kazuistika.

Základní cena (tj. cena za účast):

300,- Kč za setkání pro členy ČAKO, ICF, EMCC

500,- Kč za setkání pro ostatní zájemce 
   

Supervizní cena (tj. cena pro ty, jejichž kazuistika bude supervidována):

600,- Kč za setkání pro členy ČAKO, ICF, EMCC

1000,- Kč za setkání pro ostatní zájemce

Platit je možno převodem na číslo účtu: 2000764827/2010

Přihlášky a dotazy zasílejte prosím tajemnici asociace Veronice Křížové na info@cako.cz