Minimalistické koučovanie pre maximálnu zodpovednosť klienta, 28.2.2018

Minimalistické koučovanie pre maximálnu zodpovednosť klienta, 28.2.2018Konštruktívne počúvanie, umenie nevedomosti, predpoklady o sebe aj o klientovi aj riadenie pokroku a zodpovednosti.

 

 

 

Minimalistické koučování pro maximální zodpovědnost klienta  

 Motto:

"Jako kouč řiď to, co můžeš řídit – svoje ústa.”

                                                                              Tim Gallwey

Je jen málo škol na světě, které učí koučovat krátce a jednoduše, s minimem technik a bez dojednávání dlouhodobých smluv s firmami nebo sérií setkání s klienty.

Reprezentantkou jedné z takovýchto škol je Klára Giertlová, PCC, koučka a lektorka koučování, která jako jediná Slovenka lektoruje kurzy s nejvyšší akreditací ICF (ACTP).

Workhop s Klárou Giertlovou nemá za cíl měnit zažité zvyky koučů, které jim přináší radost, užitek i živobytí. Klára vás chce jen uctivě přizvat ke společnému reflektování široké a pestré palety způsobů, jak můžeme být klientovi užiteční.

Témata, které podle Klářiny zkušenosti úzce souvisí s minimalismem intrervencí kouče a maximem zodpovědnosti klienta: 

  • Co se v koučovacím rozhovoru změní, když aktivní poslech zminimalizujeme na konstruktivní poslech
  • Do jakých maximálních extrémů až můžeme jít v umění nevědomosti a co jako koučové minimálně vědět musíme
  • Jaká minimální může být naše kontrola procesu, aby klient mohl prevzít maximum zodpovědnosti na sebe
  • Jak naše vlastní předpoklady (o sebe i o klienty) ovlivňují příběhy řečené klienty a délku koučovacího vztahu.

Stejně jako při koučování, témata i cíle se v průběhu procesu mohou vyvíjet a modifikovat, proto je možné, že do začátku workshopu i v jeho průběhu se objeví nová témata nebo nové pohledy na uvedená témata.

O hostovi:

Klára začala koučovat v roce 1995, když v průběhu výcviku Umění pomáhat, měla víc príležitostí vést pomocné rozhovory se spolupracovníky než s klienty denního stacionáře, který v tom čase vedla.

Od té doby se její ponětí koučingu i koučovací způsobilost formovaly pod vlivem dalších výcviků, ale hlavně pod vlivem zkušeností z vlastní manažerské i koučovací praxe ve společnosti Co/Man, 1. systemická, kterou vlastní od roku 2003.

V roce 2008 se stáhla z velkého businessu, aby mohla v lesním prostředí nedaleko Banské Bystrice vybudovat svoje koučovací středisko. Od roku 2011 je členkou mezinárodní fakulty SolutionSurfers International se sídlem ve švýcarském Luzerne a je akreditovanou lektorkou kurzů Brief Coaching pro SR a ČR.

 

Dnes jí nejvíc baví minimalistické, subtilní koučovaní, ladící s jednoduchými principy, podle kterých funguje příroda. Na těchto principech spolu s kolegy vyvinula metodiku nativního koučovaní.

Souborové přílohy ke stažení